YTB Türkiye Stajları Online

Yurtdışında üniversite eğitimi gören vatandaşlarımıza başta eğitimlerini tamamlamaları için belirli bölgelerde zorunlu olan staj koşuluna yönelik seçenek sunmak, Türkiye'deki istihdam ortamını ve iş alanlarını, Türk kamu sistemini ve kurumlarını, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerini, kuruluşlarını ve sivil toplum kuruluşlarını tanıtmak ve Türkçe yeterliklerini geliştirmek maksadıyla, Kurumumuzca staj programları yürütülmektedir.

Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, 1 - 3 ay aralığında kurumumuzda staj yapacak olup, staj süresi zarfında YTB tarafından kendilerine verilecek olan görevleri yerine getirecek, raporlar hazırlayacak, çalışmalar yapacak ve haftalık online eğitimlere katılacaklardır. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Stajyerler, özgeçmişleri, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda sadece Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde olmak üzere, kurumumuzun ilgili birimlerde staj yapacaklardır.

A. BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvuru şartları şu şekildedir:

 1. T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Yurtdışında yükseköğretimine devam ediyor olmak (Lisans veya Yüksek Lisans)
 3. Ortaöğretimini yurtdışında tamamlamış olmak,
 4. 01.01.1995 ile 31.12.2002 yılları arasında doğmuş olmak.
 5. Staj sürecini sağlıklı bir şekilde yürütebilecek düzeyde Türkçe bilmek.
 6. Aşağıdaki ülkelerden birinde ikamet ediyor olmak:
  Almanya, ABD, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç

Program Başlangıç Tarihi Ne Zaman?

18 Ocak 2021

B. ÖNCELİK VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Başvuru sürecinde aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilere öncelik verilecektir:

 1. Türkiye’de daha önce staj yapmamış olmak,
 2. Akademik başarı,
 3. Aşağıdaki bölümler ve benzeri alanlarda okuyor olmak:
  İletişim Bilimleri, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Hukuk, İşletme, Sosyoloji, İnsan Hakları vb. Sosyal Bilimler disiplinleri

BAŞVURU SÜRECİ

 • Başvuru sonuçları 11 Ocak 2021 tarihinde ilan edilecek olup, olumlu veya olumsuz olarak mail ile bilgilendirme yapılacaktır.
 • Başvurusu olumlu olarak değerlendirilen adaylara, çalışacakları alanlar staj başladıktan sonra mail yolu ile tebliğ edilecektir.
 • Program katılımcılarından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 • Başvuru Yap


  Online Başvuru Yap

  Başvuru Tarihleri

  14 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021

  Sonuçların İlan Edilmesi

  11 Ocak 2021

  Yüklenmesi Gereken Dosyalar

  • Fotoğraflı Kimlik Belgesi (Pasaport, Kimlik Belgesi, Mavi Kart vb.)
  • Lisans Mezuniyet Belgesi (Yüksek Lisansa (Master) devam eden öğrenciler için)
  • Lisans /Yüksek Lisans Not Dökümü (Transkript)
  • Niyet Mektubu (Türkçe)
  • Özgeçmiş (Türkçe)

  Bize Ulaşın

  Sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.