2016 Kosova Yılı

   Türkiye aktif dış politika perspektifi, yakın ve uzak coğrafyada sürdürdüğü küresel ve bölgesel siyaseti bağlamında bölgesinde ve dünyada önemli bir ülke konumundadır. Türkiye, özellikle geçmişte yakın bağlarının olduğu, ortak tarih, kültür ve medeniyet havzasından beslendiği ülke ve topluluklarla daha sağlam ve kalıcı ilişkiler tesis edebilmekte; ortak geçmişini, kendi gelecek perspektifine başarılı bir şekilde yansıtabilmektedir.Süregelen sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve tarihsel ilişkilerin kalıcı olabilmesi, karşılıklı olarak toplum tabanına yayılabilmesi ve farklı boyutlarıyla çeşitlendirilebilmesi maksadıyla; YTB, ilgili paydaş kurum ve kuruluşların da katılımıyla her yıl bir ülke özelinde ülke yılı ilan etmeyi kararlaştırmıştır.Ülke yılı programları, Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin her anlamda geliştirilmesine ve yeni işbirliği alanlarının tesis edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.Bu bağlamda ilk olarak 2016 yılı Kosova Ülke Yılı olarak ilan edilmiştir.

   Türkiye ve Kosova kadim geçmişi olan iki toplum olarak tarihin her sürecinde barış ve huzur içerisinde yaşamış, dostluk ve kardeşlik bağları hiçbir zaman bozulmamıştır. Kosova’nın bağımsızlığını ilan ettiği gün, Türkiye tarafından resmi olarak tanınması her iki ülke açısında da tarihi ve sembolik bir öneme sahiptir. Bu minvalde, YTB’nin ülke yılı programlarını ilk olarak Kosova ile başlatması Türkiye-Kosova arasındaki dostluk ilişkilerinin önemini güçlü bir şekilde vurgulamaktadır.Ülke yılı programları her yıl farklı bir ülke ile devam edecek, Türkiye bu programlar aracılığıyla dost ve kardeş ülkeleriyle olan ilişkilerini her anlamda pekiştirecektir.