50.YIL ETKİNLİKLERİ

50.YIL ETKİNLİKLERİ

II. Dünya Savaşı sonrası Batı Avrupa ülkeleri, hızlı bir kalkınma sürecine girerken, işgücü ihtiyaçlarını, yabancı işçi çalıştırarak karşılama yoluna gittiler. 31 Ekim 1961’de Türkiye ile Almanya Federal Cumhuriyeti Devleti arasında “Türk İşgücü Anlaşması” imzalandı ve böylece ilk resmi işgücü göçü başlamış oldu. Almanya’nın ardından Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, İsviçre ve İsveç gibi ülkelerle işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bugün sayıları 6 milyonu aşan diasporamızın temeli 60’lı yıllarda imzalanan bu anlaşmalarla atılmış oldu.

Vatandaşlarımız yarım asırlık süreç içerisinde anavatanla bağlarını korudukları gibi bulundukları ülkelerde hayatın her alanında önemli konumlara yükselerek, toplumun önemli bir parçası haline gelmişlerdir.

Göçün üzerinden geçen yarım asırlık süre, geçmişte yaşanan problem ve sorunların, üretilen çözüm yollarının, kat edilen mesafenin ve elde edilen kazanımların değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Özellikle göç veren ve göç alan ülkelerin yetkili kurum ve kuruluşlarının ortaklaşa şekilde düzenlediği göç programları, 50 yıllık sürecin sağlıklı şekilde değerlendirilmesi noktasında önemlidir.

Bu çerçevede, Almanya’ya göçün 50. Yılı, 2011 yılında YTB tarafından Berlin’de düzenlenen “Almanya’ya Göç: 50. Yılında Almanya’daki Türkler” başlıklı sempozyum ve etkinliklerle anılmış, Türkiye ve Almanya’nın ilgili kurum ve kuruluşları; siyaset, sanat, akademi, sivil toplum ve iş dünyasından birçok katılımcı ile göç süreci tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Ardından Belçika ve Avusturya’ya yönelik düzenlenen 50. Yıl etkinlikleri ile göç süreci farklı boyutlarıyla ele alınmıştır.

cift