AİLE VE TOPLUM

AİLE VE TOPLUM

GENÇLİK ÇALIŞMALARI

GENÇ LİDERLER
GENÇLİK KÖPRÜLERİ

EĞİTİM VE AKADEMİK REHBERLİK

ANADİL VE ÇİFT DİLLİLİK
DİASPORA BURSLARI
STAJ PROGRAMLARI

AİLE VE TOPLUM

Kültür ve geleneklerin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması, ancak aile yapısının korunmasıyla mümkün olabilecektir. Küreselleşen dünyada geleneksel aile yapısını tehdit eden ve kültürel değerlerin yozlaşmasına neden olan birçok dış faktör mevcuttur. Özellikle başka bir toplum içerisinde yaşayan göçmen aileler açısından söz konusu tehditler çok daha fazladır.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız; aile birleşimi, gençlik daireleri, yaşlı ve engelli gibi dezavantajlı grupların bakımı, işsizlik, boşanmalar, hükümlü vatandaşlar, madde, oyun ve kumar bağımlılığı gibi sorunlarla karşı karşıyadır.

YTB, yürüttüğü çalışmalarla yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın aile yapısı ile sosyal ve kültürel değerlerinin korunması ve bu alanlara yönelik çalışmaların desteklenmesini amaçlamaktadır. Aile ekseninde yaşanan sorunlara ilişkin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütecek aile danışmanlık merkezi, gençlik merkezi ve sosyal hizmet büroları vb. yapıların kurulması ve güçlendirilmesine yönelik yapısal altyapı çalışmaları önemsenmektedir.

Öte yandan aile bireylerine yönelik eğitim ve bilgilendirme programları, ihtiyaç duyulan danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar da bu kapsamda ele alınmaktadır. 

Video