YURTDIŞI VATANDAŞLAR

VATANDAŞLIK
VE KATILIM

Aktif Yurttaşlık ve Katılım

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, yaşadıkları ülke ve toplumlarda aktif birer yurttaş olmaları ve her alanda eşit katılım olanaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenmektedir. Aktif yurttaşlık ve eşit katılım alanlarında sivil toplumun güçlendirilmesi, ortak platformlarının oluşturulması, bu alanlarda faaliyet gösteren STK’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla STK’larla işbirliği tesis edilmektedir. Bu kapsamda bireylerin siyasal, ekonomik, akademik,kültürel, sanatsal, edebi, sportif vb. her alanda aktif ve üretken olmalarını teşvik edecek, vatandaşlık hakları ve katılım alanlarında bilgilendirme faaliyetleri, eşit katılım ve vatandaşlık hakları alanlarında araştırma ve analiz verilerinin derlenmesi, mevcut durum analizi ve iyileştirme önlemlerinin tespiti.

Aktif Yurttaşlık ve Katılım mali destek programı için tıklayınız.