AKTİF YURTTAŞLIK VE EŞİT KATILIM

AKTİF YURTTAŞLIK VE EŞİT KATILIM

Katılımcı demokrasi, yönetişim, toplumsal huzur, refah ve uzlaşının tesis edilmesinde aktif yurttaşlık ve eşit katılım kavramları önemli role sahiptir. Özellikle göçmenlerin yoğunlukta olduğu ülkelerde toplumun tüm kesimlerinin sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşam içerisinde eşit haklara sahip olması, vatandaşların katılımları noktasında eşitlikçi ve rekabet edilebilir ilkelerin her alanda egemen kılınması, bu ülkelerin temel vizyonları içerisinde yer alan önemli hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Göçmenlerin, gençlerin, kadınların, yaşlılar ve engelliler gibi dezavantajlı grupların toplum içerisinde eşit haklarla temsil edilmesi, toplumsal süreçlere katılımlarının teşvik edilmesi, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülke tarafından da desteklenmektedir.

Yurtdışından yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde “misafirlik”ten “kalıcı” bir hayata geçmeleri birçok değişimi de beraberinde getirmiştir. Vatandaşlarımız yaşadıkları ülkelerin ekonomisine, kültürüne, sanatına, siyasetine ve sosyal hayatına önemli katkılar sağlamışlardır; ancak 55 yıllık uyum sürecinde vatandaşlarımız bulundukları ülkelerin toplumsal yaşantısı içerisinde kendi dil, din ve kültürlerini yaşatma noktasında bir kısmı günümüzde de devam etmekte olan sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Aktif yurttaşlık ve eşit katılım ilkelerinin toplum içerisinde güçlü bir şekilde kabul görmesi, toplumun tüm kesimlerinin kendi aidiyetlerini eşit bir şekilde yaşatıyor olmasıyla doğrudan ilintilidir. Göçmenlerin ve diğer sosyal grupların kültürel kimliklerinin ve aidiyetlerinin egemen toplum içerisinde baskılanmadan özgür bir şekilde temsil edilebilmesi; toplumsal uzlaşının, ortak paydaların ve demokratik zeminin tesis edilmesinde önemli rol oynamaktadır.

YTB bu kapsamda, vatandaşlarımızın sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşama katılımlarının arttırılmasını, toplumsal hayat içerisinde aktif yurttaşlık ve eşit katılım ilkelerinin güçlü bir şekilde kabul görmesini desteklemekte ve teşvik etmektedir.   

Video