AYRIMCILIKLA MÜCADELE

İslam düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri bugün farklı toplumların birlikte yaşamalarının önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yapılan birçok araştırma göçmenlerin okulda, iş yerinde, sosyal hayatta, kısacası hayatın birçok alanında ayırımcılığa ve hak ihlallerine uğradığını ortaya koymaktadır. Ayrımcılık ve hak ihlalleri kişinin mensup olduğunu dine, konuştuğu dile ya da sahip olduğu kültür ve değerlere yönelik olabildiği gibi doğrudan şahsı hedef alan fiziki müdahaleler şeklinde de ortaya çıkabilmektedir.

Öte yandan kayıtlara geçmeyen, artık gündelik hayatın sıradan sıkıntıları olarak algılanan çok sayıda hak ihlali de mevcuttur. Gençlere ve çocuklara eğitim yaşantılarında anadillerini kullanabilecekleri imkânların sunulmaması, göçmen işçilerin ağır işlerde ve kötü şartlarda çalışmaya mecbur bırakılması, geleneksel ve kültürel yaşam biçimlerinin aşağılanması, çalışanların daha iyi pozisyonlara gelmesinin engellenmesi gibi sayısız hak ihlali söz konusu olmaktadır. Ayrımcılık ve hak ihlallerinin, yaşanılan toplum içerisinde bağlayıcı hukuk kurallarıyla güvence altına alınması, uluslararası hukuk ve evrensel insan hakları değerleri kapsamında sürekli olarak gözetilmesi gerekmektedir. Toplumun bilinçlendirilmesi, birlikte yaşamanın, eşit katılım ve yurttaşlığın öne çıkarılması; ayrımcılık ve hak ihlallerinin önlenmesi noktasında toplumdaki önemli parametrelerdir.

Buradan hareketle YTB, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde maruz kaldıkları ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı, toplumsal dışlanma ve hak ihlallerine karşı bilgilendirme, bilinçlendirme, hukuki destek ve ağ oluşturma odaklı çalışmalar yürütmekte ve bu çalışmaları teşvik etmektedir. 

Video