EĞİTİM VE AKADEMİK REHBERLİK

AİLE VE TOPLUM

GENÇLİK ÇALIŞMALARI

GENÇ LİDERLER
GENÇLİK KÖPRÜLERİ

EĞİTİM VE AKADEMİK REHBERLİK

ANADİL VE ÇİFT DİLLİLİK
DİASPORA BURSLARI
STAJ PROGRAMLARI

ANADİL VE ÇİFT DİLLİLİK

Dil, kültürümüzün ve varlığımızın nesiller boyu devamını sağlayan şüphesiz en önemli unsurlardan biridir. Anadil ve kültürü muhafaza etmek kadar ikinci bir dilin öğrenilmesinde de anadile hâkimiyetin rolü oldukça önemlidir. Bugüne kadar ortaya konulan bilimsel araştırmalar, anadilini iyi öğrenememiş çocukların eğitim hayatı boyunca zorlandıklarını, diğer dilleri öğrenme noktasında geri kaldıklarını göstermektedir.

Yarım asırlık göç süreci boyunca anadil öğrenimi ve eğitimi vatandaşlarımızın önemli gündem maddelerinden biri olmuştur. Bu amaçla sivil toplum kuruluşları aracılığıyla okullar ve kurslar düzenlenmekte, gençlerimizin ve çocuklarımızın anadillerini ve yaşadıkları ülkenin dilini en iyi şekilde öğrenmeleri konusunda büyük çaba sarf edilmektedir; ancak göçmen toplumların tek taraflı gayretleri, dil öğrenimi ve eğitiminde yeterli olmamaktadır. Çift dilli eğitimin yaygınlaştırılması; eğitim kurum ve kuruluşlarının, sistemli ve alt yapısı oluşturulmuş eğitim müfredatı sunması, uzman eğitimcilerin yetiştirilmesi ve yeterli kaynak aktarımıyla mümkündür. Çift dilli eğitimin yaygınlaştırılması hem göçmen çocuk ve gençlerin bulundukları ülkenin toplumsal hayatına daha fazla katkı da bulunmalarına, hem de kendi dil ve kültürleriyle yetişerek özgüven sahibi bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle göçmenlerin toplumsal ve kamusal hayat içerisinde anadil kullanımının, toplumu tehdit eden bir unsur olarak değil, kültürel zenginlik ve çeşitlilik olarak kabul görmesi, uyum ve uzlaşının sağlanması noktasında önemli bir unsurdur.

YTB buradan hareketle, yurtdışında yaşayan çocuk ve gençlerimizin yaşadıkları ülke dilinde ve anadillerinde yetkinlik kazanmaları amacıyla çift dilli eğitimi teşvik etmekte ve bu alanda anaokulu, dil kursları, eğitici yetiştirme, müfredat geliştirme ve materyal üretme çalışmalarını desteklemektedir.