YURTDIŞI VATANDAŞLAR

EĞİTİM

Diaspora Bursları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek amacıyla 2014 yılında Yurtdışı Vatandaşlar Burs programını hayata geçirdi. Bu kapsamda yurtdışında yaşayan toplumumuzun öncelikle ihtiyaç alanlarını, kültürel, sosyal ve ekonomik şartlarını araştırmaya yönelik belirlenen alanlarda akademik destek bursları verilmektedir. Burs programı kapsamında ilk yıl araştırma projeleri desteklenmiştir. Bu amaçla vatandaşlarımız ihtiyaç analizi yapılmış 5 başlıkta konular belirlenmiştir.


              • Aktif Yurttaşlık ve Katılım Araştırmaları
              • Kimlik ve Aidiyet Araştırmaları
              • Ayrımcılık ve Hak İhlalleri Araştırma
              • Göç ve Diaspora Araştırmaları
              • Hukuk Araştırmaları

               http://yvb.ytb.gov.tr/