EĞİTİM VE GENÇLİK

EĞİTİM VE GENÇLİK

Eğitim seviyesi ve kalitesi yüksek olan toplumlarda gençler kendi dil, kültür, kimlik ve aidiyetlerini yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmada köprü rolü gördüğü gibi ülkelerinin her anlamda gelişip, kalkınmasına da katkı sağlamaktadırlar.

Soydaş ve akraba topluluklarımızın bulunduğu coğrafyalardaki gençlerin bilgi birikimlerinin artırılması, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, ortak tarihi ve kültürel değerlerin yaşatılmasında kilit bir role sahiptir.

Tarihi ve kültürel coğrafyamızda bulunan ülkelerdeki çocuk ve gençlerin çağın gereksinimlerine uygun eğitim olanaklarından yeterince yararlanamadıkları, mevcut eğitim imkânlarının uluslararası alanda rekabet edebilir bir donanımı sağlayamadığı bilinmektedir.

Bu noktadan hareketle YTB, soydaş ve akraba topluluklarınıza mensup çocuk ve gençlerimizin dil, kültür, kimlik, ortak tarih ve medeniyet perspektifinde gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yürütmekte ve bu çalışmaları teşvik etmektedir. Yürütülen çalışmalar aracılığıyla eğitimli gençler, bölgelerinde ve dünyada huzur, refah ve kalkınmanın tesis edilmesine katkı sağladıkları gibi, tarihten gelen derin ve köklü bağların sürekli olarak canlı tutulması yolunda da en önemli köprü vazifesini görmektedirler. Küresel ve bölgesel sorunlar bağlamında gençlerin daha fazla sorumluluk alarak sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik ve toplumsal hayatın içerisinde yer almaları, çözüm yollarının geliştirilmesi ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.