GENÇLİK ÇALIŞMALARI

AİLE VE TOPLUM

GENÇLİK ÇALIŞMALARI

GENÇ LİDERLER
GENÇLİK KÖPRÜLERİ

EĞİTİM VE AKADEMİK REHBERLİK

ANADİL VE ÇİFT DİLLİLİK
DİASPORA BURSLARI
STAJ PROGRAMLARI

GENÇ LİDERLER

Çocuklarımızın ve gençlerimizin örnek aldıkları ve rol model olarak benimsedikleri kişiler; onların hayata bakışını, tutum ve davranışlarını geliştirmelerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu bağlamda topluma örnek teşkil edecek donanımlı ve eğitimli bireyler yetiştirmek, Türk diasporasının geleceğini şekillendirmek açısından önemlidir.

YTB bu doğrultuda, 2013 yılından bu yana gençlerimizin eğitimlerini, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyici programlar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda uygulamaya konan Genç Liderler Programı, yurtdışındaki gençlerimizin başarılı rol modeller olarak yetişmeleri amacıyla her yıl düzenlenmektedir.

Yurtdışı Genç Liderler Programı gençlerimize akademik perspektif sunmanın yanı sıra tarihi ve kültürel içerikli eğitim programları, seminerler, geziler, atölye çalışmaları, vizyon konuşmaları ve kültür sanat programlarıyla katkı sunmayı amaçlamaktadır.

2013’den bu yana 14 farklı ülkeden toplam 140 gencimiz Genç Liderler Programı’na katılarak geleceklerine yön verme imkânına kavuştular.