HUKUK ÇALIŞMALARI

HUKUK ÇALIŞMALARI

Günümüzde, ülkelerin iç hukukları, uluslararası hukuk kuralları ve insan hakları evrensel değerleri kapsamında göçmenlerin temel hak ve hukukları koruma altına alınmış, başvuru mekanizmaları geliştirilmiş olsa da göçmenlere yönelik hak ihlalleri azımsanamayacak ölçüde çoktur.

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, bulundukları ülkelerde temel hak ve özgürlükler konusunda haksız uygulamalara ve kısıtlamalara maruz kalmaktadırlar. Ayrımcılık, ırkçılık, İslam düşmanlığı gibi insan hakları ihlalleri vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları en temel problemler olarak ön plana çıkmaktadır.

YTB, evrensel hukuk kuralları bağlamında yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yasal hak ve yükümlülükler hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak ve vatandaşlarımızın sıklıkla maruz kaldıkları hukuki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Bu doğrultuda, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yasal hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, hukuki sorunlara yönelik farkındalığın artırılması ve çözüm üretebilecek destek mekanizmalarının geliştirilmesi amaçlanmakta ve bu konuda yürütülecek çalışmalar teşvik edilmektedir. Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkedeki yasal hak ve yükümlülüklerini öğrenmelerine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları, hukukçuların eğitimi, hukuk alanında faaliyet gösteren ilgili kuruluşlar arasında etkin işbirliği ve uluslararası ağ geliştirme çalışmaları bu kapsamda öne çıkan çalışmalardır.

Video