KARDEŞ TOPLULUKLAR

TEMATİK ÇALIŞMALAR

İş Birliği ve Koordinasyon

Soydaş ve akraba topluluklar ve yükseköğrenimlerini Türkiye’de tamamlamış mezunlar ile iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması Başkanlığımızın önemle üzerinde durduğu konulardandır. Türkiye mezunlarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenerek sosyal, kültürel ve mesleki ilişkilerin geliştirilmesi, ortak platformlar oluşturularak kurumsal yapılanmanın teşvik edilmesi, Türkiye mezunları tarafından kurulmuş sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve fiziki alt yapılarının güçlendirilmesine yönelik destek sağlanmaktadır.