ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ AKADEMİLERİ

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ AKADEMİLERİ

Türkiye’nin uluslararası kamuoyu nezdinde daha kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler tesis edebilmesi geleneksel diplomasinin yanı sıra kısa, orta ve uzun vadeli sistematik çalışmaları hayata geçirmesini de gerekli kılmaktadır.

Gerçekleştirilen insani ve kalkınma yardımları, bilim ve teknoloji, ekonomi, yükseköğretim, turizm, kültür, sanat ve medya gibi geniş bir alana yayılan kültürel ve kamu diplomasisi çalışmaları Türkiye’nin uluslararası alandaki rolünü ve etkinliğini her geçen gün arttırmaktadır.

YTB, Türkiye’nin tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu coğrafyalar ile ekonomik, kültürel ve sosyal bağların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, bu ülkelerdeki ilgili kurum, kuruluş, üniversite, STK ve diğer paydaşlarla bilgi, deneyim ve tecrübe paylaşımının sağlanması, değişik alanlarda düzenlenecek akademi çalışmaları ile yakın işbirliğinin tesis edilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Bu bağlamda Bürokrasi, Medya, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum başlıkları altında uluslararası işbirliği akademileri ile farklı bölgelere yönelik düşünce kuruluşları buluşmaları gerçekleştirilmektedir.