HIZLI ERİŞİM
EN

NE ARAMIŞTINIZ ?

Bilimsel Etkinlik, Konferans, Forum Ve Sempozyumlar

BİLİMSEL ETKİNLİK, KONFERANS, FORUM VE SEMPOZYUMLAR

Uluslararası Balkan Türkologları Buluşması

Trakya Üniversitesi tarafından organize edilen ve Başkanlığımızca destek sağlanan proje kapsamında ''Uluslararası Balkan Türkologları Buluşması: Balkanlarda Türkolojinin Dünü Bugünü Ve Geleceği Çalıştayı''  başlıklı uluslararası bir çalıştay düzenlenmiştir.

2-3 Mayıs 2019 tarihinde Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya Türk Dil Kurumu ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle 10 Balkan üniversitesinden Türkoloji alanında uzman 20 akademisyen katılım sağlamıştır.

Balkan ülkelerindeki tüm Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerini bir araya getiren çalıştayda “Türkolojinin Balkanlarda Dünü, Bugünü ve Geleceği”, “Türkiye’deki Üniversitelerin Balkan Üniversiteleri ile Ortak Çift Diplomalı ve Müfredatlı Türkoloji Bölümleri Açması” ve “Balkanlarda Türkçenin Öğretimi” başlıklı oturumlar düzenlenmiş ve çalıştay sonucunda ortak bir bildiri yayınlanmıştır.

 

 

Uluslararası Rodos ve İstanköy Türk Vakıfları Sempozyumu

Başkanlığımız desteği ile Rodos, İstanköy ve Oniki Ada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER) tarafından 10 Ekin'de İzmir'de düzenlenen konferansa Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Gösta Toft, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tuğay, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile ilgililer katılmıştır.

Rodos ve İstanköy Türklerinin vatandaşlık, eğitim ve Türkçe öğrenme hakkı, din ve ibadet, örgütlenme, nefret ve baskı ortamı gibi karşılaştığı sorunlara odaklanan sempozyum kapsamında Rodos ve İstanköy'deki Türk-Müslüman vakıflarının karşı karşıya kaldığı sıkıntılara ve Osmanlı Türklerinden kalan kültür mirasının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır.

 

 

Irak, Ürdün ve Filistin Türkmenlerine Yönelik Profil Araştırması

Irak, Ürdün ve Filistin'de sayıları net olmamakla beraber ciddi bir Türkmen nüfusun olduğu tahmin edilmektedir. Ancak ilgili ülkelerde siyasi gerekçelerle açıklanan resmi rakamlar, diğer açık kaynaklardan elde edilen tahmini verilerle örtüşmemektedir.

Bu nedenle Başkanlığımız destekleriyle Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) tarafından yürütülen proje ile bahse konu 3 ülkede Türkmen nüfusun yaşadıkları bölgelerde, demografik dağılımları, eğitim durumları, siyasi örgütlenmeleri ve sosyo-kültürel yapılarına dair saha çalışması yapılarak elde edilen veriler raporlaştırılmıştır.

Ortadoğu Düşünce Kuruluşları Forumu; ‘Göç ve Diaspora’

Başkanlığımız ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) iş birliğinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen, iki gün süren "Göç ve Diaspora" temalı "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Düşünce Kuruluşları Buluşması" adlı forum 9-10 Temmuz 2019 tarihlerinde Ankara’da gerçekleşmiştir.

Arapça, İngilizce ve Türkçe konuşan 700 akademisyenden bildiri toplanıp yapılan değerlendirmeler sonucunda 60 bildiri sahibine davet gönderilerek organize edilen forumun açılış oturumuna, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ve ORSAM Başkanı Uysal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katılmıştır.

Göç, diaspora, kimlik, dünya genelindeki göç politikaları, beyin göçü, entegrasyon, dünyadaki Müslüman diasporalar, krizler ve göç gibi konuların masaya yatırıldığı forum, düzenlenen oturumlarla birlikte tamamlanmıştır.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.