HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

Genel Bilgi

KARDEŞ TOPLULUKLAR VİZYONU

Dünyanın ilk 20 ve Avrupa’nın ilk 6 ekonomisinden biri olan ülkemiz, dünyanın en güçlü ekonomilerinin temsil edildiği G-20’nin faal bir üyesi olarak uluslararası arenada önemli bir aktör haline gelmiştir. Dünyanın sayılı siyasi ve ekonomik güçleri arasına girmesinde ülkemizin Soğuk Savaş sonrasında ve özellikle son yıllarda hızlı bir şekilde dünyanın başka bölgelerinde ortak tarihi ve kültürel geçmişe sahip topluluklar ve devletlerle geliştirdiği yakın ilişkiler etkili olmuştur. Zira Orta Asya’dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Amerika’ya ve Avustralya’ya kadar dünyanın birçok bölgesinde bulunan devletler ve topluluklarla müşterek tarihi ve kültürel bağlarımız mevcuttur.

Ülkemizin hem bölgesel hem de küresel bir barış ve adalet sisteminin tesisi konusunda gösterdiği kayda değer çalışmalar, yakın ve uzak coğrafyalardaki kardeş ve akraba topluluklar tarafından da yakından takip edilmektedir. Dünyanın her tarafına dağılmış 6 milyonluk Türk diasporasının yanısıra ülkemiz, tarihsel süreç içerisinde ayrı düştüğümüz, birbirinden uzak coğrafyalara taşındığımız, tarihin belirli dönemlerinde aynı çatı altında yaşadığımız kardeş ve akraba topluluklarımızla yoğun ve sıcak ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Türkiye, dildaş, dindaş, soydaş ve gönüldaş topluluklara yönelik unutulmaya yüz tutmuş ortak değerlerin yeniden tesisine ilişkin çalışmaları, insan odaklı bir yaklaşımla sürdürmektedir.

Siyasi ve ekonomik gelişmişliğin verdiği özgüven ve tarihin kendisine yüklediği misyon çerçevesinde Türkiye, kardeş ve akraba toplulukların refah seviyesini yükseltecek ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem verirken, bu toplulukların kendi kimliklerini ve dillerini muhafaza etmelerini ve gelecek kuşaklara aktarmalarını teşvik etmektedir.

Bu kapsamda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 5978 sayılı kanununda da belirtildiği gibi soydaş ve akraba topluluklarla ekonomik, sosyal ve kültürel bağlar geliştirmek, bu vesileyle ilgili kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalara yön vermek ve destek olmak Kültürel ve Sosyal İlişkiler Dairemiz sorumluluğunda yer almaktadır. Daire Başkanlığımız ülkemizin yakın, orta ve uzun vadeli dış politika hedeflerine katkı sunacak ve 6 milyonluk diaspora gücünü kardeş ve akraba topluluk diasporalarıyla güçlendirecek şekilde, eğitimden kültüre, akademiden sanata, medyadan sivil topluma kadar bir dizi programlarla bu çalışmaları yürütmektedir.

 

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.