HIZLI ERİŞİM
EN

NE ARAMIŞTINIZ ?

Programlar

Kurulduğu günden bu yana Başkanlığımız tarafından tarihi, dini, siyasi ve kültürel bakımdan ülkemiz ile köklü ilişkileri olan ve derin bağlara sahip ülke, bölge ve toplumlara yönelik çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Balkanlar’dan Doğu Avrupa’ya, Asya’dan, Orta Doğu ve Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada gerçekleştirilen bu çalışmalar kültür, sanat, eğitim, toplum, beşeri sermaye ve kamu diplomasisi gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

Başkanlığımızın söz konusu çalışmalarıyla hem ülkemizin akademik ve kültürel bir merkez olma konumunun sürdürülmesi hem de ülkemizin diğer kurumları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler açısından tamamlayıcı ve destekleyici bir etki sağlanması hedeflenmektedir.

Bu çerçevede Başkanlığımızca, dost ve kardeş ülke ve toplulukların Türkiye ile irtibatlarını güçlendirmek, ortak kültürümüzü yeniden canlandırmak, tarihsel mirasımızı korumak, eğitim çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla dört temel program çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

  • Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı (ABAP),
  • Eğitim Destekleri Programı (EDEP),
  • Kültürel Hareketlilik ve İşbirliği Programı (KHİP),
  • Türkiye Mezunları Programı (TMP).

 

Akademik ve Bilimsel Araştırmalar Programı (ABAP)

Bu programda; kardeş topluluklarla akademik, bilimsel ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi, ortak tarih anlayışına katkı sağlayacak ilmi çalışmaların yapılması, kültürel ve felsefi birikimin karşılıklı olarak tanıtılmasına yönelik eserlerin oluşturulması ve kardeş ülkelerin sosyal ve kültürel durumlarına yönelik çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Destekleri Programı (EDEP)

Program kapsamında Başkanlığımızca başta kardeş toplulukların üniversite çağındaki gençlerine yönelik eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak üzere üniversiteye hazırlık kurslarının düzenlenmesi ve bu gençlerin beşerî sermayelerine katkı sağlayarak bulundukları ülkelerde konumlarının güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarına erişimlerinin artırılması amaçlanmaktadır. Program kapsamında ayrıca çocuk ve gençlere yönelik tarihi ve kültürel içerikli programların düzenlenmesi, okul öncesi eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve müfredat ve materyal desteği sağlanması amaçlanmaktadır.

Kültürel Hareketlilik ve İşbirliği Programı (KHİP 2020)

Program ile kardeş topluluklar ile ülkemiz arasında tarihi ve kültürel yakınlığın korunması, yeniden inşası ve gelecek nesillere aktarılması öngörülmektedir. Ülkemizin zengin kültürel mirasının özellikle kardeş topluluklara mensup genç bireyler tarafından daha yakından tanınması amacıyla düzenlenen kültürel gezilerin yanı sıra, kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen diğer çalışmalar bu program kapsamındadır.

Türkiye Mezunları Programı (TMP)

Burslu veya kendi imkanlarıyla ülkemizde yükseköğretimi tamamlamış mezunlarla iletişim ve işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede Türkiye Mezunlarının kendi ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkilere her alanda katkı sağlamaları teşvik edilmektedir. Bu program altında iki destek mekanizması yoluyla Türkiye Mezunlarının çalışmalarına destek verilmektedir.

a.Türkiye Mezunları Mezun Ağı Geliştirme Destek Programı (TM MAG)

Bu program kapsamında Türkiye Mezunları Dernekleri’nin kapasitelerini güçlendirerek kendi alanlarına yönelik organizasyon kabiliyetlerini arttırmak, ülkemiz ve kendi aralarındaki ilişkileri güçlendirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

b.Türkiye Mezunları Kurumsal Görünürlük ve İletişim Destek Programı (TM KGI)

Program kapsamında Türkiye Mezunları Dernekleri’nin kurumsal görünürlük ve iletişim alanlarında kapasitelerini geliştirerek daha profesyonel bir yapıya kavuşmaları amaçlanmaktadır.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.