HIZLI ERİŞİM
EN

NE ARAMIŞTINIZ ?

Tarihi Ve Kültürel Miras Çalışmaları

Başkanlığımızca desteklenen tarihi ve kültürel miras çalışmaları ile kardeş topluluklara ait ve Türk Milleti ile de yakınlık veya ortaklık arz eden tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve dünya tarihi kültürel mirasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.  

Uygurların Somut Olmayan Kültürel Mirası: Kazakistan Örneği

Proje ile Kazakistan’da yaşayan Uygurların UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak adlandırılan sözlü gelenekleri ve anlatımlarının; gösteri sanatlarının; toplumsal uygulamalarının, ritüelleri ve şölenlerinin; doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalarının; el sanatları geleneğinin tespiti, derlenmesi, arşivlenmesi, sergilenmesi, yayımlanması ve tanıtılmasını sağlanmıştır.

Proje sonucunda hazırlanan kitap ve belgeselin yanı sıra Kazakistan’da Yayımlanmış Uygurca Eserler Kataloğu da yayınlanmıştır.

Kazakistan'da Yayımlanan Uygurca Eserler Kataloğu

Başkanlığımızca desteklenen proje kapsamında Kazakistan'daki enstitü, kütüphaneler ve şahsi kütüphanelerin taranmasıyla elde edilen Uygurca kitapların envanteri çıkarılmıştır.

Kazakistan’da gerek SSCB döneminde gerekse Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanması sonrasında yayımlanan Uygurca eserlerin sayısı oldukça fazladır. Uygurca dergi, gazete, kitap gibi eserlerin yayım süreci günümüzde de devam etmektedir.

Uygurca eserlerin yayımlanması tespit edebildiği kadarıyla 1930’lu yıllarda başlamış ve günümüze kadar devam etmiştir. Bu çalışmada, Kazakistan’da Arap, Latin ve Kiril alfabesiyle Uygurca olarak yayımlanan 607 kitap yer almaktadır.

Ahıska Türk İslam Mimari Eserleri 

Başkanlığımızca desteklenen "Ahıska Bölgesi Türk-İslam Eserleri Envanter Kitabı" projesi ile Osmanlı ve Gürcü arşivlerinde geniş çalışmalar yapılarak, Ahıska şehir merkezi ile Aspinza şehir merkezi arasındaki Türk eserleri tespit edilerek bu eserlerin fotoğraflanması sağlanmış ve mimari çizimleri kayıt altına alınmıştır. Proje çerçevesinde oluşturulan mimari yadigarlar envanteri akademisyen, araştırmacı ve bilim insanlarının kullanımına sunulmuştur.

Gagauz Yeri Özerkliğine Giden Yol (Belgesel Kitap)

Gagauz Yeri’nin özerkliğinin 25. yıldönümü kapsamında, bölgenin özerklik kazanma ve sonraki sürecini dönemin gazete haberleri ve fotoğraflarla aksettiren belgesel kitap niteliğinde bir çalışma desteklenmiştir.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.