KARDEŞ TOPLULUKLAR

KÜLTÜREL PROGRAMLAR

Kültürel Değişim Programları

Farklı ülke ve topluluklar arasında sosyal, kültürel, akademik, mesleki ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, benzer alanlarda faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişilerin iletişim, işbirliği ve kapasitelerinin artırılması amacıyla kültürel değişim programları yürütülmektedir. Bu doğrultuda araştırma ve yayınların desteklenmesi ve kültürel değişim programları çerçevesinde soydaş ve akraba topluluklar coğrafyasından gelen öğrencilerin ülkemiz ile etkileşimlerinin geliştirilmesine katkı sağlanmaktadır.