TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARI

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARI

Doğu ve Batı’nın kadim buluşma noktası olan Türkiye; Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Ortadoğu’dan Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaşayan soydaş ve akraba topluluklarımızla derin tarihi ve kültürel bağlara sahiptir.

Türkiye, tarihsel süreç içerisinde ayrı düştüğümüz, birbirinden uzak coğrafyalara taşındığımız, tarihin belirli dönemlerinde aynı çatı altında yaşadığımız soydaş ve akraba topluluklarımızla yoğun ve sıcak ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Ülkemiz, dildaş, dindaş, soydaş ve gönüldaş topluluklara yönelik unutulmaya yüz tutmuş ortak değerlerin yeniden tesisine ilişkin çalışmaları, insan odaklı bir yaklaşımla sürdürmektedir.

Türkiye, soydaş ve akraba toplulukların refah seviyesini yükseltecek ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalara büyük önem vermekte, kendi kimliklerini ve dillerini muhafaza etmelerini ve gelecek kuşaklara aktarmalarını teşvik etmektedir.

Bu kapsamda YTB, eğitimden kültüre, akademiden sanata, işbirliği ağlarından sivil topluma kadar geniş bir yelpazede çalışmaları hayata geçirmekte, medeniyetlerin ayak izi ve nişanesi olan kültürel mirasa ve eserlere dönük çalışmalara önem vermektedir. Tarihi ve kültürel mirasın ortaya çıkarılması, edebi, sanatsal, bilimsel ve akademik eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve yaşatılması noktasındaki çalışmalar soydaş ve akraba topluluklarla olan ortak belleğin canlı tutulmasına katkı sağlamaktadır.