Yukarı

TÜRK-AMERİKAN LİDERLİK AKADEMİSİ

(28 Şubat – 4 Mart 2016)


Türk-Amerikan Toplumu, eğitim ve yıllık ortalama gelir seviyeleri açısından Amerikan Toplumu ortalamasının üzerinde bir refah seviyesine sahip olan bir göçmen grubu temsil etmektedir. Bu özelliğiyle Türk-Amerikan Toplumu, Türkiye’den dünyanın farklı bölgelerine göç etmiş ve yeni nesillerin eklenmesiyle birlikte bugünkü nüfusunun yaklaşık 6 milyon civarında olduğu tahmin edilen göçmen Türkler içerisindeki en ayrıcalıklı topluluk olarak öne çıkmaktadır.

Kendi alanlarında dünyaca tanınan isimlerin yanı sıra özellikle akademi ve iş dünyasında ABD çapında en iyiler arasında yer alan bireyler, Türk-Amerikan Toplumunu ABD’de yaşayan göçmen gruplar arasındaki en başarılı toplumlardan biri yapmaktadır. Fakat bireysel bazda yakalanan bu başarının, toplumun Amerikan kamuoyu üzerindeki etkisi ve görünürlüğüne, lobicilik-siyasi katılım gibi alanlardaki başarılarına aynı oranda yansımadığı görülmektedir. Dolayısıyla, Türk-Amerikan Toplumunun potansiyelinin çok altında bir etkiye sahip olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Programın Hedefi:

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerin kültür, siyaset ve sosyal hayatında daha etkin olabilmeleri, öncelikle yeni yetişen nesillerin yüksek idealleri ve o ideallere ulaştıracak doğru vasıtalarla mümkün olabilir. Gençlerimizin, bu ideallerine ulaşabilmeleri içinse, hem kendi öz kültürlerine hem de yaşadıkları bölgenin toplumsal, siyasi hayatına vakıf olmaları gerekir.

Bu doğrultuda yurtdışında toplumun her katmanında yönlendirici ve etki sahibi rol modellerin yetişmesi, yeni nesillerin eğitim ve sosyal hayatlarındaki başarıyı desteklemekle gerçekleşebilecektir. “Türk-Amerikan Liderlik Akademisi” bu düşünceyi temel alarak yeni nesiller arasından gelecek toplum liderlerini yetiştirebilmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Programın İçeriği:

Bu programın muhtevası itibariyle, gençlere Amerikan siyasi kurumları, dış politika oluşum süreçleri ve Türk-Amerikan Toplumunu ilgilendiren meseleler hakkında çeşitli dersler verilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda;

gibi derslerin yanı sıra, Beyaz Saray, ABD Kongresi, Dünya Bankası, Washington Büyükelçiliğimiz gibi geziler de programda yer alacaktır.

Program kapsamındaki konularda uzmanları bünyesinde barındıran ve daha önce benzer programlar düzenleyen SETA DC, programın uygulayıcısı olacaktır. Programa katılan öğrenciler, Türk Amerikan Toplum Merkezi’nin Maryland’deki kampüsünde konaklayacaklardır. Programa katılmaya hak kazanan öğrencilerden ulaşım ve konaklama dâhil maddi katkı beklenmemektedir.


Programa Başvuru Koşulları:

Programa katılacak olan öğrencilerden aşağıdaki şartları sağlamaları beklenmektedir.


Başvuru Değerlendirme Sürecinde Dikkate Alınacak Hususlar:

Başvuru yapan öğrenciler arasından aşağıdaki konularda öne çıkan adaylar seçilecektir.


Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvuru şartlarını sağlayan adayların aşağıda belirtilen belgeleri 15.02.2016 Pazartesi günü (EST) 18:00 ‘a kadar abd@ytb.gov.tr adresine göndermeleri beklenmektedir.