VATANDAŞLIK HAKLARI

MAVİ KART

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'deki iş ve işlemlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Mavi Kart, süreç içerisinde gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle daha işlevsel hale getirilmiştir.

Doğumla Türk vatandaşı olup da vatandaşlıktan çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlere ve vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocuklarına da verilen Mavi Kart, kanundaki değişiklikle birlikte “değerli kâğıt” kapsamına alınmıştır. Ayrıca, yeni düzenlemelerle birlikte Mavi Kartlıların kayıtlarının, elektronik ortamda tutulmasına imkân verecek Mavi Kartlılar Kütüğü oluşturulacak, bu kütük güncel olarak tutulacak, her mavi kartlıya vatandaşlık numarasına benzer bir numara verilerek, bu numara işleme açık tutulacak ve dolayısıyla bu kartla, her Mavi Kartlı, T.C. vatandaşı gibi her türlü işlemi gerçekleştirebilecektir. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda önerilen değişikliklerle mavi kart almaya hak sahibi olan kişiler ve vatandaşlıktan çıktıktan sonra bu kişilerin doğan çocukları da mavi kart alabileceklerdir. Bu çocuklar, diğer kardeşleri ile kanunen aynı haklara sahip olacaklardır. Mavi Kart sahiplerinin alt soylarına da Mavi Kart düzenlenebilecektir. Mavi Kart sahipleri kamu kurum ve kuruluşlarında; işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalışabileceklerdir.