PROJE DESTEKLERİ

PROJE DESTEKLERİ

Başkanlığımız,  yurtdışında yaşayan vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve ülkemizdeki kamu kaynaklarıyla burslu olarak öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezlerine proje bazlı mali destekler sağlamaktadır. 2011 yılından itibaren 70’in üzerinde ülkede 800’e yakın proje desteklenerek başvuru sahiplerine 70 milyon TL’nin üzerinde mali destek sağlanmıştır.

Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl proje yönetim sisteminde önemli bazı değişikliklere gidilmiştir. İlk olarak, alan ve konularına göre tasnif edilmiş program bazlı proje yönetim sürecine geçilmiş ve amacı, beklenen faaliyetleri, takvimi, başvuru sahipleri, uygulanacağı ülkeler vb. kriterler bazında farklılaştırılmış 16 program oluşturulmuştu. İkinci olarak, proje başvuruları ve projelerle ilgili tüm işlemlerin gerçekleştirilebileceği YTB Sivil Toplum Destekleri Bilgi Sistemi yazılımı hazırlanarak projelerle ilgili işlemler bu sistem üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştı.

 

2016 Mali Destek Programları

2016 yılına yönelik Başkanlığımız, ortak programlarla birlikte 19 mali destek programını ilan ediyor. Çalışma alanlarına göre tasnif edilmiş programlar aşağıda yer almakta olup her biri belirli aylarda başvuruya açılacaktır.

Proje başvuruları, Bilgi Sistemi üzerinden alınacaktır.  Başvuru yapılabilmesi için bir defaya mahsus kurumsal kimlik bilgilerinin doldurulması gerekmektedir. Kurumsal kimlik sayfalarındaki her alanın doldurulması zorunlu olmamakla birlikte hem mali desteklerin yanında sağlanacak idari desteklere (eğitim, atölye çalışmaları vb.) ilişkin verilerin elde edilmesinde, hem de projelerin değerlendirilmesinde önemli bir kriter olan başvuru sahibinin kurumsal ve mali kapasitesinin sağlıklı olarak tespit edilmesinde bu bilgiler büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle mevcut veriler çerçevesinde tüm alanların doldurulması önemle tavsiye edilmektedir.

Önemle vurgulamak istediğimiz bir diğer husus, başvuru yapılmak istenen programın başvuru rehberlerinin başvuru öncesinde dikkatli bir şekilde okunması gerektiğidir. Ayrıca bu yıl, her bir mali destek programı için, programla ilgili temel bilgilerin paylaşılması amacıyla tanıtım videoları hazırlanmıştır.

Proje hazırlama sırasında dikkat etmeniz gereken hususlar için lütfen tıklayınız.

Programlarının amaçları, öncelikli proje konuları, sağlanabilecek destek miktarları, hedef ülke/bölgeler ve başvuru dönemlerini belirten 2016 Mali Destek Programı Kataloğunu buradan indirebilirsiniz.

 

2016 MALİ DESTEK PROGRAMINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Başkanlığımızca 1 Şubat 2016 tarihinde ilan edilmiş olan 2016 Mali Destek Programlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; Gençlik Gelişim Programına ikinci başvuru döneminde (Mayıs 2016) Türkiye'den başvuru alınmayacaktır. Mevlana Kültürel Etkileşim Programına 2. başvuru döneminde (Mayıs 2016), Türkiye dışından yapılacak başvurularda Türkiye'den, Türkiye'den yapılacak başvurularda da ilgili ülkelerden en az bir proje ortağı zorunluluğu getirilmiştir. Kültürel Envanter Programının 2. başvuru döneminde (Ağustos 2016), Türkiye'den gerçekleştirilecek başvurularda ilgili ülkelerden en az bir proje ortağı zorunluluğu getirilmiştir. Bölgesel Araştırmalar Destek Programının 2. başvuru döneminde (Ağustos 2016) Türkiye'den de başvuru alınacak olup Düşünce Kuruluşları ve Araştırma Merkezleri dışındaki Sivil Toplum Kuruluşlarından başvuru alınmayacaktır. Uluslararası Öğrenciler Kültürel Sosyal Rehberlik Programının 2. başvuru dönemi (Haziran 2016) iptal edilmiş olup başvuru alınmayacaktır. Türkiye Mezunları İletişim ve İşbirliği Programının 2. başvuru dönemi (Ağustos 2016) iptal edilmiş olup başvuru alınmayacaktır. Kamuoyuna duyurulur.


2016 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Yurtdışı Vatandaşlar

Programın adı Başvuru Dönemleri Başvuru Rehberi Tanıtım Videosu
Ayrımcılıkla Mücadele Programı I.  Dönem: Şubat
II. Dönem: Haziran
Aktif Yurttaşlık ve Eşit Katılım Programı I.  Dönem: Şubat
II. Dönem: Haziran
Herkes İçin Adalet Programı I.  Dönem: Şubat
II. Dönem: Haziran
Çift Dilli Eğitimi Destek Programı I.  Dönem: Mart
II. Dönem: Ağustos
Eğitim ve Akademik Destek Programı I.  Dönem: Mart
II. Dönem: Ağustos
Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı I.  Dönem: Mart
II. Dönem: Ağustos
Kültürel Çalışmalar Destek Programı I.  Dönem: Şubat
II. Dönem: Haziran
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri
Programı [Yurtdışı Vatandaşlar]
I.  Dönem: Şubat
II. Dönem: Haziran
Yılboyu Açık Destek Programı
[Yurtdışı Vatandaşlar]
01 Şubat-31 Ekim 2016
Avustralya-Yeni Zelanda Programı 20 Aralık 2016-
13 Ocak 2017


SOYDAŞ VE AKRABA TOPLULUKLAR

Programın adı Başvuru Dönemleri Başvuru Rehberi Tanıtım Videosu
Mevlana Kültürel Etkileşim Programı I.  Dönem: Şubat
II. Dönem: Mayıs
Gençlik Gelişim Programı I.  Dönem: Şubat
II. Dönem: Mayıs
Bölgesel Araştırmalar Destek Programı I.  Dönem: Mart
II. Dönem: Ağustos
Kültürel Envanter Programı I.  Dönem: Mart
II. Dönem: Ağustos
2016 Kosova Yılı Programı I.   Dönem: Şubat
II.  Dönem: Nisan
III. Dönem: Ağustos

   (Türkçe)
(Arnavutça)
Türkiye Mezunları İletişim ve İşbirliği Programı I.  Dönem: Şubat
Türkiye-KKTC Programı I.   Dönem: Şubat
II.  Dönem: Mayıs
III. Dönem: Ağustos
Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı
[Soydaş ve Akraba Topluluklar]
I.   Dönem: Şubat
II.  Dönem: Mayıs
Yılboyu Açık Destek Programı
[Soydaş ve Akraba Topluluklar]
01 Şubat-31 Ekim 2016


ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

Programın adı Başvuru Dönemleri Başvuru Rehberi Tanıtım Videosu
Uluslararası Öğrenciler Akademisi Programı I. Dönem: Aralık 2015
Uluslararası Öğrenciler Kültürel Sosyal Rehberlik Programı I.  Dönem: Şubat
Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Programı I. Dönem: Mart
Yılboyu Açık Destek Programı [Uluslararası Öğrenciler] 01 Şubat-31 Ekim 2016
Sivil Toplum Destekleri çerçevesinde YTB tarafından desteklenen projelerde Başkanlığın
desteğinin ve genel koordinasyonunun görünür kılınması, kolay algılanması ve logoların,
kurumsal renklerin doğru kullanılması amacıyla Görünürlük Rehberi hazırlanmıştır.
Görünürlük Rehberini buradan indirebilirsiniz.Bilgi sistemine ulaşmak için tıklayınız.