HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

CİMER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), vatandaşların kendileri ve kamuyla ilgili, talep, şikâyet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi edinme haklarına ilişkin idari makamlara yapacakları müracaatlara, cevapların hızlı ve etkin bir şekilde verilmesi, iş ve işlemlerin merkezden kamu nezdinde takip ve denetiminin sağlaması yönünde faaliyet göstermektedir.

CİMER çerçevesinde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bakanlıklar, valilikler ve kaymakamlıkların halkla ilişkiler müracaat bürolarına şahsen, mektup veya faks yoluyla, yurt içinden Alo 150 telefon hattını kullanarak, internette www.cimer.gov.tr adresinden ve e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. CİMER’e elektronik ortamda başvurular, vatandaşlarımızın (yurt içi) cep telefonlarına gönderilen SMS doğrulamasıyla veya www.turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C kimlik kartı ve internet bankacılığı aracılığı ile yapılabilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve karşılıklılık esası gözetilmek koşuluyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar; telefon, internet, şahsen, mektup veya faks ile CİMER’e başvuru yapabilmektedir.

Vatandaşlarımız her türlü talep, şikâyet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi edinme haklarına ilişkin başvurularını, CİMER üzerinden tüm iletişim kanallarını kullanarak yapabilmektedir.

Başvuruyu yaparken ihbar butonunu seçtikten sonra “kimlik bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum” kutucuğu işaretlendiğinde kimlik bilgileri sadece CİMER yetkilileri tarafından görülebilecektir; ancak bu bilgiler evrakın iletildiği kurum tarafından görülmeyecektir.

Vatandaşlarımıza yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin durumu hakkında en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verilmektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılan başvurularda ise bu süre 15 iş günü olarak belirlenmiştir.

Başvuru sahibi, başvurusunu e-posta adresine gelen linki tıklayarak ya da CİMER internet sitesinde “Başvuru Sorgula” bölümünde T.C. kimlik ve başvuru numaralarıyla takip edebilmektedir.

İnternet (cimer.gov.tr ve e-Devlet) üzerinden yapılan başvurularda; başvuru metni oluşturulduktan sonra “Bu alanı işaretlediğiniz takdirde başvurunuz CİMER sistemi
tarafından seçtiğiniz kuruma direkt olarak gönderilecektir.” seçeneğinin işaretlenmesi halinde başvuru doğrudan ilgili kamu kurumuna gönderilmektedir.

Evet, ayırt etme gücüne sahip 12 yaşını doldurmuş yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, çifte vatandaşlar ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler (mavi kart sahipleri) de CİMER’e başvuru yapabilmektedir.

Elektronik ortamda yapılan başvurularda, MERNİS’te bulunan adres bilgileri sisteme otomatik olarak gelmektedir. Bununla birlikte istenildiği takdirde “nüfusta yer alan adresimi kullanmak istemiyorum” seçeneği işaretlenerek farklı bir adres iletişim adresi olarak belirtebilmektedir. Aynı şekilde ALO 150, mektup, faks ve şahsen müracaatlarda ikamet adresinden farklı bir yazışma adresi kullanılabilmektedir.

Tüm başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur, çünkü dilekçe hakkının şekil şartlardan biri dilekçelerin Türkçe yazılmasıdır. Yabancı bir dilde yapılan bir başvuru olması halinde bunun Türkçe tercüme halinin istenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte kişinin çok zor şartlar altında olduğu durumlarda, yetkili makamlarla irtibata geçmesi (emniyet güçleri, konsolosluk-büyükelçilik) uygun olacaktır.

Aynı başvuru sahibi CİMER’e elektronik ortamda ve telefon yolu ile günlük 1 adet başvuru yapabilmektedir. Elektronik ortamda yapılan başvurularda başvuru metni 1.500 karakterle sınırlıdır.

Bir başkasının kimlik ve iletişim bilgilerini kullanarak onun adına başvuruda bulunmak yasalara göre suç teşkil ettiğinden, CİMER’e bir başkası adına başvuruda bulunulamamaktadır. Bununla birlikte Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak kişinin velisi, vasisi veya diğer yasal temsilcileri tarafından başvuru yapılabilmesi, gerekli ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi şartıyla mümkündür.

İşlemi devam eden bir başvurunun iptal edilmesine yönelik talepte bulunulabilmektedir. Sonuçlandırılmış ya da karara bağlanmış bir başvuruya ilişkin iptal talebinin değerlendirilmesi, işlemi yapan kurumun inisiyatifindedir.

CİMER’e yapılan başvuruya ilişkin işleme alınmama talebi varsa, işleme alınmaması istenilen başvurunun tarih ve sayısı belirtilerek yeni bir başvuru yapılması gerekmektedir.

Şikâyetten vazgeçme veya şikâyetin geri alınması mümkündür. Bu hak başvuru sahibi tarafından ya da vekili aracılığı ile kullanılabilmektedir. İptali istenen şikâyet başvurusu, kamu kurumuna sevk edildiyse, iptal talebini içeren başvuru da “vazgeçilen başvurunun işleme alınmaması” notu ile aynı yere sevk edilmektedir.

İhbar niteliğindeki bir başvuru kamuoyuna mal edilmiş sayılmaktadır. Bu nedenle toplumun genelini ilgilendiren bir durum söz konusu olduğundan (yolsuzluk, kaçakçılık, bomba ihbarı, uyuşturucu satışı vb.) vazgeçilmesini gerektirecek bir kanıt (örneğin ihbarın asılsız olduğu yönünde bir bilgi/ belge) olmadığı sürece başvuru işleme alınmaktadır. Ancak ihbar başvurusu henüz ilgili kamu kurumuna sevk edilmediyse ve ihbar başvurusunun işleme alınmaması talep edilir ise; her 2 başvuru birlikte değerlendirilmek üzere ilgili kamu kurumuna sevk edilmektedir.

Dilekçenin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmediyse, başvuru sahibi CİMER’e cevap alınmadığına dair yeni bir başvuruda bulunabilmektedir. Bu başvuru, ilgili kuruma yasal süresi içerisinde vatandaşa bir an önce olumlu veya olumsuz bir cevap verilmesi ricasıyla yeniden sevk edilmekte ve cevap vermeyen kurum uyarılmaktadır.

Başvuru sahibi dilekçesine cevap vermeyen yetkili makamlar hakkında cezai takibat yapılması için şikâyet yoluna gidebilmektedir. Kişi bu olaydan dolayı bir zarara uğradığını düşünüyorsa ilgililer aleyhine tazminat davası da açabilmektedir. Ayrıca idarenin cevap vermemesine yönelik şikâyet, Kamu Denetçiliği Kurumuna iletebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için www.ombudsman.gov.tr adresinden bilgi edinebilmektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruya, ilgili kurum tarafından cevap verilmemesi halinde, yargı makamına başvuruda bulunulabilmektedir. Yargı makamına başvurmadan önce, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna, cevap alınamayan başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla en geç 75 gün içinde yazılı olarak itiraz başvurusunda bulunulabilmektedir.

Dilekçenin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve başvuru sahibi verilen cevaptan memnun kalmadıysa, 60 gün içinde bahse konu cevabın geri alınmasını, kaldırılmasını, değiştirilmesini veya yeni bir cevap verilmesini, cevabı verenin hiyerarşik olarak üst makamından; üst makamı yoksa cevabı veren makamdan isteyebilmektedir.
Başvuru sahibi ayrıca TBMM’nin “edilekce.tbmm.gov.tr” internet adresinden yasama organına da başvuruda bulunabilmektedir.

İdare tarafından başvuruya verilen cevap, kesin cevap niteliğinde değil ise (inceleme başlatılmıştır, ilgili yere gönderilmiştir, çalışmalar devam etmektedir vb.) başvuru sahibi verilen bu cevabı red olarak kabul edip idari dava açabilmekte, ya da en fazla 6 ay kesin cevap verilmesini bekleyebilmektedir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvuruya ilişkin kurumun verdiği cevaptan memnun kalınmaması durumunda, cevabın tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edilebilmekte ya da idari yargıya başvuruda bulunulabilmektedir. Verilen cevabın ardından başvurunun yinelenerek tekrar aynı kuruma başvurulması, Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz süresinin kaçırılmasına neden olabilmektedir.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.