HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

Gümrük

Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA Web: www.gtb.gov.tr

Bakanlık Santrali: 90 312 449 10 00

Çağrı Merkezi: 90 312 444 84 82

Ön beyan taşıtlarıyla ülkemize gelen yolcular için kolaylık tanıyan bir uygulamadır.

Yola çıkmadan en fazla 15 gün önce Ticaret Bakanlığı internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) “E-İşlemler” menüsünden ulaşılabilen “Taşıt Ön Beyan Uygulaması” kullanılarak kişi ve taşıta ait bilgiler cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla uygulamaya girilmekte, bu sayede gümrük kapılarında işlemler daha kısa sürede ve beklemeden yapılabilmektedir.

 

Başkasına ait olan yabancı plakalı taşıtların vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilmesi aşağıdaki durumlarda mümkündür:

  • Hem vekâleten taşıtı getiren kişi, hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma koşulunu sağlaması,
  • Taşıtın, getiren kişinin ikamet ettiği ülkede kayıtlı olması,
  • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesinin bulunması.

 

Taşıtın vekâletname veya kiralama yoluyla Türkiye’ye getirilmesi halinde duruma uygun olarak aşağıdaki belgelerden birinin gümrük idaresine sunulması gerekmektedir;

  • Elçilik, konsolosluk veya noter onaylı bir vekâletname ya da taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idaresinde hazır bulunmaları halinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrüğü onaylayacağı bir vekâletname,
  • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet veya mahkeme gibi resmi makamlara onaylatılmış olan belge,
  • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi.

 

Tüzel kişiliklere ait taşıtların vekâletname ile Türkiye’ye getirilmesi halinde bunlara ek olarak aşağıda yer alan belgeler gümrük idaresine sunulur:

  • Tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletname,
  • Tüzel kişiliklere ait taşıtı getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir belge,

 

Yukarıda sayılan belgelerin noter veya konsolosluk onaylı tercümelerinin de gümrüğe sunulması gereklidir.

Evet. Beraberinizde olmak kayıt ve şartıyla evcil hayvanlardan (kedi, köpek, kuş) toplam 2 adet veya 10 adet akvaryum balığını (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşkâl belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla) getirebilirsiniz. Ancak, beraberinizde getireceğiniz veya götüreceğiniz canlı hayvan ve bitkilerin veya bunlardan elde edilmiş örnek ve/veya parçaların 20/06/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Nesli Tükenmekte Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında uluslararası dolaşımının yasak veya kısıtlamalara tabi olup olmadığının, yurda giriş/çıkış yapılmadan önce internet üzerinden söz konusu sözleşmenin eklerinden kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Aksi takdirde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun ilgili hükümlerine maruz kalabilirsiniz.

Öncelikle alışveriş sırasında turistlere (Türk vatandaşlarının ikamet tezkerelerini göstermeleri suretiyle) tax-free faturası düzenlenmesi gerekir. Bu fatura tax-free işlem yapılabilen mağazalarda bulunmaktadır.

Ardından satın alınan eşyanın fatura ve benzeri belge tarihinden itibaren 3 ay içinde yurt dışına çıkarılması gerekmektedir. Tax-free faturanın satıcı tarafından e-fatura olarak düzenlenmemesi durumunda, eşyanın Türk gümrük kapılarında görevli gümrük memurlarına gösterilerek ilgili fatura nüshalarının veya çekin onaylatılması, onaylatılan üç belgeden ikisinin gümrük görevlisine bırakılması gerekir. Tax-free faturanın satıcı tarafından e-fatura olarak düzenlenmesi halinde ise, söz konusu e-fatura gümrük memurunun ekranına düşmektedir. Eşyanın görevli gümrük memurlarınca kontrol edilmesi sonrasında ekranda yer alan kişiye ait e-fatura elektronik ortamda onaylanmakta, onaylanan e-fatura, aracı firmaların ekranına gitmekte ve KDV iadeleri bu noktalardan alınmaktadır.

Verginin alıcıya iadesine ilişkin birden çok yöntem mevcut olup, detaylı açıklamalar  www.gib.gov.tr adresinde yer alan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (ll/A-5) Yolcu Beraberi Eşya Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar başlıklı bölümünde bulunmaktadır.

Faturada gösterilen vergisiz bedel toplamının 100 TL’nin üstünde olması gerekir.

“Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular, tax free işlemi yapılabilen mağazalardan satın alarak yurt dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV’yi iade alabilmektedirler. Uygulamadan Türkiye’de ikamet etmeyen ve satın aldığı malı yurtdışına götüren yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden ve buna dair o ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belgeye sahip olan Türk uyruklu alıcılar faydalanabilir.

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılması mümkün değildir.

Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak getirilen taşıtlar; taşıt programına kaydı yapılan izin hak sahibi, bu kişinin yurtdışında yerleşik eşi, anne-babası ve çocukları tarafından kullanılabilir.

Bunların dışındaki kişiler taşıtı vekâletnameleri olsa da kullanamaz. Bu amaçla Türkiye’den veya yurtdışından alınmış vekâletnameler geçersizdir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı taşıtların bir başkasına devredilmesi mümkün değildir.

Bu durumun tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt yurtdışı edilir.

Yolcu beraberi taşıt konusunda detaylı ve güncel bilgiler için; http://ggm.gtb.gov.tr/sikca-  sorulan-sorular/bireysel/yolcu-beraberi-tasitlar

Ayrıntılı bilgi için; Apple ve Android Play Store’dan hizmete sunulan “Yolcular İçin Gümrük Rehberi” uygulamasını indirebilirsiniz.

 

Verilen süreyi doldurmadan kişinin Türkiye’den çıkış yapması ve belli bir süre sonra tekrar taşıtıyla Türkiye’ye girmek istemesi halinde taşıta kullanılmayan sürenin verilebilmesi için kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarih itibariyle yurtdışında yerleşik olma şartını sağlaması gerekir. Söz konusu şartın sağlanması halinde, yani taşıt getirilmek istendiği tarih itibariyle son 1 yıl içerisinde 185 gün yurtdışında bulunulmuş olması halinde, kullanılmayan süre verilerek taşıtın Türkiye’ye girişine izin verilir.

730 günlük sürenin tamamını kullanmadan taşıtıyla yurtdışına çıkan yurtdışından emeklilerin kalan süreden faydalanmak üzere yeniden Türkiye’ye girmek istemeleri halinde, bu kişilerden yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz ve taşıtlarına kalan süre verilerek girişlerine izin verilir.

En yakın gümrük idaresine başvurarak; “Geçici İthal Edilen Taşıtlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği” kapsamında taahhütname vererek taşıtı gümrük idaresine teslim etmeksizin yurtdışına çıkış yapabilir ya da taşıtı gümrük idaresine teslim ederek yurtdışına taşıtsız çıkış yapabilirsiniz.

Taahhütnamenin taşıtın bırakılacağı adrese en yakın gümrük idaresine verilmesi ve taşıtın gümrük idaresine beyan edilen adreste park halinde bulunması gerekmekte olup taşıt sahibinin yurtdışında yerleşik eşi, çocukları, anne ve babası dâhil taşıtın kimse tarafından kullanılması mümkün değildir.

Yurtdışına çıkışlarda taşıtını gümrük idaresine teslim etmeyen veya taahhütname vermeyen kişiler pasaport işlemleri tamamlanmadan önce gümrük idaresine yönlendirileceğinden herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için taşıtsız olarak yurtdışına çıkmadan önce en yakın gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir.

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin (emekliler dâhil) taşıtı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 730 gündür. Yabancılara ait taşıtlara  verilecek süre bu kişilerin Türkiye’de kalabilecekleri süre kadardır.

Olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin, Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunması halinde yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir.

Yurtdışından emekli olanların, emeklilik tarihinden sonra Türkiye’ye ilk defa getirecekleri taşıt için yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre şartı aranmaz.

Bununla birlikte Türkiye’ye taşıt getirmek için süresi bulunmayan veya yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 gün şartını sağlayamayan Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişilerin ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarına yılda bir kez olmak üzere bir ay süre verilmektedir.

Türkiye’de kalınacak süre göz önünde bulundurularak makul miktardaki ilacın girişine izin verilmektedir. Seyahatiniz süresince ilaçları kullanmanız gerektiğine ilişkin doktor  raporu, reçete gibi belgeleri de yanınızda bulundurmanız faydalı olacaktır.

Evet. Ticari ithalat maksadı dışında yurtdışından getirdiğiniz televizyon ve radyo için bir defaya mahsus olmak üzere “Bandrol ücreti” tahsil edilmektedir. Yolcu beraberinde getirilen cihazın türüne göre ve televizyon için ekran boyutuna göre değişine miktarlarda TRT bandrol ücreti tahsil edilmektedir.

Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin ve dövizin yurttan ihracı ve yurda ithali serbesttir. Bununla birlikte, yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında veya 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.

Ayrıca, 15 bin ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilir ve yurtdışına çıkarabilirsiniz. Bunu aşan değerdeki ziynet eşyasını, girişte beyan etmişseniz veya Türkiye’den satın aldığınızı belgelerseniz yurt dışına çıkarabilirsiniz.

Muafiyet, her yolcu için toplam değeri 430 Avroyu geçmeyen eşya için uygulanır. 15 yaşından küçük yolcular için bu miktar 150 Avrodur. 430 Avro ile 1500 Avro arası değere sahip eşya ise, eşyanın geldiği ülkeye göre %18-20  arası değişen  oranlarda tek ve maktu  vergi uygulanmaktadır.

Yolcu beraberi eşya konusunda detaylı ve güncel bilgiler için: http://ggm.gtb.gov.tr/sikca- sorulan-sorular/bireysel/yolcu-muafiyetleri

 

Türkiye’ye girerken yanınızda ticari miktar ve mahiyette olmayan, kişisel ve ailevi kullanıma mahsus veya hediye edilmek üzere getirilen eşyayı bulundurabilirsiniz.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.