HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

Sosyal Hizmetler

Türkiye’de evlat edinme başvuruları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ülkelerarası evlat edinme konusunda Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat edebilmektedirler. Detaylıyı bilgiye Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ulaşılabilmektedir.
İletişim Bilgileri :
Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sokak No:10/A Çankaya/ANKARA
Tel: +90 (312) 705 50 00
E-posta: chgm@ailevecalisma.gov.tr

Böyle bir durumda görev bölgesinde bulunduğunuz büyükelçilik veya başkonsolosluğa, varsa dış temsilcilikte faaliyet gösteren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının müşavirlik veya ataşelikleri ile en yakın zamanda iletişime geçmeniz önerilmektedir.

Yurt dışında bulunmaktayken Türkiye’de sunulan sosyal hizmetler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, yurt içinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal destek hattı ALO 183’ü, yurt dışından ise +90 312 253 92 00 numaralı telefonu arayabilmektedirler.

Yurt dışında yaşayan kadın vatandaşlarımızın aile içi şiddet gibi acil durumlarda, öncelikle bulundukları bölgeden sorumlu emniyet ve acil durum ekiplerine durumlarını bildirmeleri gerekmektedir. Almanya’da yaşayan kadın vatandaşlarımız aile danışmanlığı, aile içi şiddet, kadınlara yönelik hizmetler vb. konularda rehberlik ve danışmanlık almak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurt dışı teşkilatı (Düsseldorf ve Köln Aile Ataşelikleri) ile iletişime geçebilmektedirler.

Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sahip oldukları haklar ve yararlanabilecekleri hizmetler konusunda güncel çalışmalarını sürdüren Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetlerBakanlığının yurt dışı teşkilatı (müşavirlik ve ataşelikler) bu alanda her platformda bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye’den başvuru yapmak istenmesi halinde, ISS çalışmalarını yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü (Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 PK: 06520 Çankaya/ANKARA Tel: +90 (312) 296 60 00, Faks: +90 (312) 296 18 81) veya bulunulan ildeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri
(https://www.ailevecalisma.gov.tr/iletisim/bakanlik-iletisim-bilgileri/tasra teskilati/) ile iletişime geçilebilmektedir.

120’nin üzerinde ülkede üye kurum veya temsilcilikleri bulunan Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS), çalışmalarını daha çok ilgili ülkede iş birliği yaptığı yerel otoritelerle iş birliği içerisinde yürütmektedir. Örneğin Almanya’da Gençlik Refah Ofisleri (Jugendamt) aracılığı ile başvuruları kabul eden Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu, Türkiye’deki müracaatları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda kabul etmektedir. Ayrıntılı bilgi için ISS Genel Sekreterliğinin internet sitesinden (http://www.iss-ssi.org/index.php/en/home/network) bulunulan ülkede ISS’ye üye kurum veya kuruluşun mevcut olup olmadığını öğrenilerek, ilgili birim ile iletişime geçilebilmekte ve başvuru prosedürüne dair bilgi alınabilmektedir.

ISS, sınır ötesi sosyal ve yasal güçlüklerle karşılaşan çocukların, ailelerin ve bireylerin sorunlarına çözüm bulmak üzere, farklı ülkelerdeki sosyal hizmet kurumları, mahkemeler, diğer ilgili makamlar ve kuruluşlar arasındaki iletişimi kolaylaştırarak yararlanıcıların menfaatleri doğrultusunda alınacak hizmetlerin kararlaştırılmasını sağlayacak bilgi ve tavsiyeleri sunmaktadır.

Uluslararası Sosyal Hizmetler Organizasyonu (ISS), sınırlarla birbirinden ayrılmış aile üyeleri arasındaki bağların yeniden kurulmasına yönelik kurulmuş uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Günümüzde yaşanan farklı nedenli göçlerin sonucunda sosyal problemlerle karşılaşan çocukların ve ailelerin sorunlarına çözüm bulmak üzere ISS, genel sekreterlik ve 120’nin üzerinde ülkede bulunan çalışma ağı ile hizmet sunmaktadır.

Uluslararası sosyal hizmetler kapsamında, 2 veya daha fazla ülkeyi ilgilendiren aile birleşimi, yaşlı refahı, kadın refahı, çocuk refahı, ebeveynlik hakları, velayet ve vesayet, ziyaret hakları, çocuk istismarı ve ihmali, çocuk kaçırma, aile köklerinin araştırılması, kurumsal bakım, farklı vatandaş evlilikleri gibi konularda bireylerin veya ailelerin yaşadığı sosyal problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

29 ülkede 54 müşavirlik ve ataşelik ile Türk vatandaşları ve mavi kart sahiplerine gerekli hizmet verilmektedir. Hali hazırda Türkiye’nin Düsseldorf ve Köln Ataşelikleri bünyesinde diğer konulardaki uzman personelin yanı sıra sosyal pedagoglar da istihdam edilmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatına ait irtibat bilgilerine aşağıda bulunan internet adresinden ulaşabilmektedir: https://www.ailevecalisma.gov.tr/digm/contents/dis-temsilciliklerimiz/yurt-disi-teskilatiiletisim-bilgileri/

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yurt dışı teşkilatı aracılığı ile aile, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve sosyal hizmetler alanında vatandaşlarımızın bulundukları ülkede karşılaştıkları sorunların tespit edilmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yürütülmekte olup, bu alanlarda ülke mevzuatı veya uluslararası mevzuattan kaynaklanan problemlerde yurt dışındaki vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirmesini amaçlamaktadır.

Doğum yardımı ödeme işlemleri PTT aracılığı ile T.C. kimlik numaralarına / mavi kart numaralarına yapılmaktadır. Söz konusu yardım PTT hesaplarında 1 yıl bekletilmekte olup bu süre zarfından tahsil edilmezse; tutar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına iade edilmektedir. Bu durumda başvuru dilekçesinde belirtilen ilin il müdürlüğüne başvurulursa, iade edilen tutar ilgililere ödenebilmektedir. Doğum yardımı başvurularında başvuran tarafından başvuru dilekçesinde Türkiye’de işlemlerin takibini yapabileceği bir ilin belirlenmesi gerekmektedir.

Doğum yardımı, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/mavi kartlı olması halinde anneye yapılmaktadır. Ancak annenin Türk vatandaşı/mavi kartlı olmaması veya vefat etmiş olması ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek zorunlu hallerde Türk vatandaşı/mavi kartlı olan babanın nüfus kayıt örneği esas alınarak doğum yardımı babaya yapılmaktadır.

15/05/2015 tarihi ve sonrasında doğan veya evlat edinilen çocuk için evlat edinilmeden önce bir doğum yardımı alınmış ise Doğum Yardımı Sistemi (DYS) tarafından kendisine tekrar ödeme oluşturulmaz. Ancak, evlat edinilen çocuk için evlat edinilmeden önce bir doğum yardımı alınmamış ise başvurulması halinde doğum yardımı alınabilmektedir. Diğer bir deyişle, evlat edinilen çocuklar için ayrıca ödeme yapılmaz; ancak bu çocuklar ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde dikkate alınır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen sosyal yardım programları hakkında detaylı bilgiye https://www.ailevecalisma.gov.tr/sygm/programlarimiz/sosyal-yardim-programlarimiz/ adresinden ulaşabilmektedir. Ayrıca yurt içinden ALO 144 sosyal yardım hattı üzerinden sosyal yardım sürecine ilişkin detaylı bilgiler edinilebilmektedir.

Ev halkının muhtaçlık durumu tespit edilirken; ev halkında sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olan en az 1 kişinin olması halinde, aynı ev içindeki kişi başına düşen gelirin aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda mütevelli heyetinin kararı ile yardım yapılabilmektedir. Ev halkının muhtaçlık durumu, kişilerin dezavantajlılık durumları göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

Yaşlı aylığı;
• 65 yaşını doldurmuş olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
• Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan,
• Yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
• İsteğe bağlı prim ödemeyen,
• Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan,
• Aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.
Başvurular; kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmaktadır.

Engelli aylıkları;
• En az %40 engel oranı olan, nafaka bağlanmamış veya nafaka bağlanması mümkün olmayan,
• Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda iaşe ve ibateleri dâhil olmak üzere sürekli bakımı yapılmayan veya yaptırılmayan,
• Yurt içi-yurt dışı ayrımı yapılmaksızın sosyal güvenlik kurumlarından bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
• İsteğe bağlı prim ödemeyen,
• Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olacak şekilde çalışmayan ve hane içinde kişi başı geliri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olan Türk vatandaşlarına bağlanmaktadır.
Başvurular kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmaktadır.

Mavi kart sahipleri süreli yardımlardan faydalanabilmektedir. Ev halkının muhtaçlık durumu tespit edilirken; ev halkında sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olan en az 1 kişinin olması halinde, aynı ev içindeki kişi başına düşen gelirin aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olması durumunda mütevelli heyetinin kararı ile yardım yapılabilmektedir. Ev halkının muhtaçlık durumu, kişilerin dezavantajlılık durumları göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Başvurular kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılmaktadır

Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine verilmektedir. Annebabadan birinin veya her ikisinin de Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi olması başvuru için yeterlidir.

Doğum Yardımı Yönetmeliği kapsamında bulunanlara, canlı doğan 1’inci çocuk için 300 TL, 2’nci çocuk için 400 TL, 3’üncü ve sonraki çocuklar için 600 TL tutarında 1 defaya mahsus olmak üzere doğum yardımı yapılmaktadır.

Doğum yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi”nin eksiksiz doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılmaktadır. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezlerine yapılmaktadır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurmaktadır.

Yurt dışında yaşayanların başvuruları büyükelçilik ve konsolosluklarca alınmaktadır. Bu kişilerin Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmetler Merkezine başvurmaları mümkündür.

Gönüllü ya da zorunlu göç veya uluslararası nitelikli diğer sosyal problemler nedeniyle kişisel veya ailevi sorunları olan birey ve ailelere, gerektiği durumlarda çeşitli ülkelerle işbirliği içerisinde veya bazı vakalarda ilgili kişilerin ikamet ettikleri ülkede yaşanan soruna çözüm üreterek destek veren bir kuruluştur.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.