HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

Vergi ve Tapu

Ödemeler;
– Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait www.gib.gov.tr internet sitesi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması) üzerinden;
• Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
• Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
• Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile
– Anlaşmalı bankaların;
• Şubelerinden,
• Alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.),
– PTT işyerlerinden,
– Tüm vergi dairelerinden yapılabilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet sayfası aracılığıyla vergi mevzuatı ve uygulamaları, vergi konusundaki gelişmeler, güncel değişiklikler ve yenilikler, internet vergi dairesi hizmetleri, bilgilendirme rehberleri ve daha pek çok bilgiye ana kaynağından anında ve doğru bir şekilde ulaşmak mümkündür. www.gib.gov.tr adresinde “e-işlemler” bölümünde yer alan interaktif vergi dairesi, ‘hazır beyan sistemi’, ‘borç sorgulama’ ve ‘ödeme’ gibi başlıklar altında yer alan işlemler yapılabilmektedir. Ayrıca, interaktif vergi dairesi uygulaması ile Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasından sunulan borç sorgulama, vergi ödeme, mevzuat, haberler, vergi takvimi, rehber ve broşür vb. hizmetlere mobil cihazlardan da ulaşılabilmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı çağrı merkezi olan Vergi İletişim Merkezi (VİMER), vergisel konularda danışmanlık, telefonla ve internet ortamında ihbar bildirimlerinin alınması, e-beyanname konusunda teknik destek, borç sorgulama, borç bildirim, mükellef talep ve önerilerinin alınması, motorlu taşıtlar vergisi plaka tescil tarihi sorgulama, İngilizce e-posta yanıt sistemi, gayrimenkul sermaye iradı beyannamesine ilişkin
randevu taleplerini alma ve geri arama hizmetlerini sunmaktadır. Yurt içi ve yurt dışından +90 312 189 11 11 (189’dan sonra herhangi bir dört rakam)
numaralı hattan ulaşılabilen VİMER hafta içi 09:00-19:00 arasında hizmet vermekte olup resmî tatil günlerinde hizmete kapalıdır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin zaman ve yer koşulu aranmaksızın kolay, hızlı ve etkin bir şekilde elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan güvenilir bir sistemdir.

Sistemden; kullanıcı kodu ve şifresi bulunan veya e-Devlet şifresi bulunan ya da ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden şifre edinen kişiler ve şirketler yararlanabilmektedir.

Şifre, kişilerce hem ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden hem de vergi dairesinden alınabilmektedir. Sistem kaydı sırasında kişilerin nüfus kaydı doğrulaması MERNİS’ten, şirketler için ise bilgi doğrulaması MERSİS üzerinden yapılmaktadır. Bu platformlarda kayıtları bulunmayanların doğrulaması yapılamadığından, vergi dairesine başvuru yaparak şifre edinmeleri gerekmektedir.

Kullanıcı kodu ve şifresi bulunan veya e-Devlet şifresi bulunan ya da ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya vergi dairesinden şifre edinen mavi kart sahipleri interaktif vergi dairesinin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmektedir

Hayır, interaktif vergi dairesine sadece T.C kimlik numarası, vergi kimlik numarası, kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ile giriş yapılmaktadır.

İnteraktif vergi dairesine henüz yabancı operatörün cep telefonu numarasıyla giriş sağlanamamaktadır.

İnteraktif vergi dairesi sistemine kayıt işlemi yapılırken Türkiye menşeli cep telefonu numarası gerekmektedir. Ancak daha önceden alınılmış olan internet vergi dairesi, hazır beyan sistemi, defter beyan sistemi veya e-Beyanname sistemi ya da e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılması durumunda cep telefonu numarası gerekmemektedir.

İnteraktif vergi dairesi aracılığı ile yapılabilecek işlemlerle ilgili detaylı bilgi ivd.gib.gov.tr adresinden edinebilmektedir.

Sistem içerisinde yer alan ‘’işlem durumlarım ve sonuçları’’ alanından oluşturulan dilekçeler görüntülenebilmekte ve vergi dairesince yapılan işlemin durumu sorgulanabilmektedir.

İnternet üzerinden vergi borçlarınızı sorgulayabileceğiniz ve ödeyebileceğiniz ve vergi işlemlerinizi takip edebileceğiniz Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı bir platformdur.

• İnternet vergi dairesine intvrg.gib.gov.tr adresinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı ana sayfası (www.gib.gov.tr) üzerinde yer alan e-İşlemler>İnternet Vergi Dairesi adımlarını takip ederek giriş yapabilirsiniz.
• İnternet vergi dairesine giriş yöntemlerinden biri, kullanıcı kodu ve şifresi ile giriştir.
• İnternet vergi dairesine bir diğer giriş yöntemi T.C kimlik numarası ile giriştir. T.C kimlik numarası, doğum tarihiniz, anne kızlık soyadı ve yakın akrabalarınızdan
birinin T.C kimlik numarasını yazarak giriş yapabilirsiniz. İnternet vergi dairesine e-Devlet yoluyla da girebilirsiniz. e-Devlet’e girdikten sonra
arama kısmına ‘’İnternet Vergi Dairesi’’ yazarak hizmetlere ulaşabilir veya internet vergi dairesine girdikten sonra e-Devlet yoluyla giriş butonuna tıklayabilirsiniz.
Yukarıdaki yöntemlerin dışında herhangi bir şifre girmeyerek de işlem yapabilirsiniz. Bilgi almak, vergi hesaplamak veya vergi ödemek için yapacağınız işleme göre aracın
plakası ve tescil tarihi, tecil dosya numarası, tahakkuk fiş numarası gibi bilgileri girerek de sorgulama ve ödeme yapabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası/vergi kimlik numarası/kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ya da e-Devlet şifresine sahip olan herkes internet vergi dairesine giriş yapabilmektedir.

İnternet vergi dairesi ile yapılabilecek işlemler ile ilgili detaylı bilgiye intvrg.gib.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

• İnternet vergi dairesi hesabı olmayan şirketler internet vergi dairesi sitesinin formlar kısmından ‘’İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (TüzelKişiler)’’na ulaşabilirler. Formu doldurup, alt kısımda yer alan “Beyan Metni”ni imzaladıktan sonra şirket yetkilisinin veya yetkilinin zarf teslim yazısı ile yetkilendirdiği bir kişinin belgelerle birlikte bağlı bulunan vergi dairesine bizzat başvuru yapması gerekmektedir.
• İnternet vergi dairesi hesabı olmayan kişiler, internet vergi dairesi sitesinin formlar kısmından ‘’İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (Gerçek Kişiler)’’na
ulaşabilirler. Formu doldurup, alt kısımda yer alan “Beyan Metni”ni imzaladıktan sonra bağlı bulunulan vergi dairesine bizzat başvuru yapılması veya noter tasdikli yetki belgesi ile vekil tayin edilerek başvuru fiilen yapılması gerekmektedir.
• Son olarak vergi dairesi, ‘’İnternet Hizmetleri Başvuru Formu’’ üzerindeki mükellef
bilgilerinin doğruluğunu kontrol ederek ve başvuruyu yapan kişiye kullanıcı kodu ve şifresini kapalı zarf içerisinde vermektedir.

Emlak vergisi; 1’inci taksiti, mart, nisan ve mayıs aylarında, 2’nci taksiti kasım ayı içinde olmak üzere 2 eşit taksitte ödenmektedir.

2019 yılında, sadece konut kira geliri elde eden kişilerin, toplam kira geliri, 2019 yılı için istisna tutarı olan 5.400 TL’yi aşarsa 2020 yılı mart ayında beyanname vermeleri gerekmektedir. Toplam miktar bunun altında kalırsa beyanname vermeye gerek yoktur. 2020 yılı için bu tutar 6.600 TL’dir ve 2020 yılında elde edilen taşınmaz sermaye kiraları 2021 yılı mart ayında beyan edilecektir.

Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar, 6.600 TL’lik istisnadan yararlanamazlar. Ayrıca, 6.600 TL ve üzerinde mesken kira
geliri elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer
kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2020 yılı için 180.000 TL’yi aşanlar, bu istisnadan yararlanamazlar.

Mükellefler tarafından o cari yıla veya geçmiş yıllara ait olarak alınan kira bedelleri, o yılın geliri sayılmaktadır. Örneğin; 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait kira gelirlerinin toplu olarak 2020 yılında alınması halinde, bu gelirler 2020 yılının geliri olarak dikkate alınacaktır.

Gelecek yıllara ait olup peşin olarak tahsil edilen kira bedelleri, ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın geliri olarak kabul edilmektedir. Örneğin; 2020, 2021 ve 2022 yılları kira gelirleri topluca 2020 yılında alınırsa, her yıla ait kira bedeli ilgili yılda beyan edilecektir.

• Konutlarda, her 1 konut için aylık 500 TL ve üzerinde; haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,
• İş yerlerinde ise, miktar sınırlaması olmaksızın, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığıyla gerçekleştirmeleri ve bu kurum ve kuruluşlar
tarafından düzenlenen belgelerle bu ödemeleri belgelendirmeleri zorunluluğu bulunmaktadır.

Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde her bir ortak, 2020 yılı için belirlenen 6.600 TL’lik istisnadan ayrı ayrı faydalanabilecektir. Bu kapsamda her ortağın sadece kendi hissesine karşılık gelen kira gelirlerini beyan etmesi gerekmektedir.

Kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi, mükellefin Türkiye’de vergi muhatabı mevcut ise onun Türkiye’de oturduğu yerin vergi dairesine; Türkiye’de vergi muhatabı yoksa taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine elden verilebilmektedir. Ayrıca söz konusu beyanname www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında da verilebilmektedir.

2020 yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan gelir vergisinin 2021 yılının mart ve temmuz aylarında 2 eşit taksit olmak üzere;
• 1’inci taksiti, damga vergisi ile 31 Mart 2021 tarihine kadar,
• 2’nci taksiti ise 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2020 resmî tatile rastladığından) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Söz konusu vergi, www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödenebilmektedir.

Kişiler, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi/banka kartı ve diğer ödeme kanalları aracılığı ile yapılacak vergi ödemelerini; Gelir İdaresi Başkanlığı www.gib.gov.tr internet sitesinde yer alan interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) üzerinden veya interaktif vergi dairesi mobil uygulamasından, ‘’Yabancı Ödemeler (Foreign Payments)’’ sekmesini seçerek yapabilmektedirler.

Taşınmaz sermaye kirasından dolayı borcu olan mükelleflerin, çok zor durumda olmaları nedeniyle borçlarını ödemeyecekleri durumlarda, bağlı oldukları vergi dairesine dilekçeyle veya elektronik ortamda taksitlendirme müracaatında bulunmaları ve teminat göstermeleri halinde (50.000 TL’ye kadar olan borçlar için teminat alınmamaktadır.), vergi dairesi tarafından bu talebin uygun görülmesi halinde ve cari oranda alınacak erteleme faizi karşılığında, borçlarının 36 ay süreyle ertelenmesi ve taksitlendirilmesi mümkündür.

Motorlu taşıtlar vergisi araçların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesine veya Maliye Bakanlığı tarafından motorlu taşıtlar vergisi tahsiline yetki verilen banka veya özel finans kurumu şubelerine her yıl ocak ve temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödenmektedir.

Araç, takvim yılının ilk 6 aylık döneminde (ocak-temmuz) ve 1’inci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise, 1’inci taksit 1 ay içinde, 2’nci taksit ise temmuz ayında ödenir. Araç, takvim yılının son 6 aylık döneminde (temmuz-aralık) ve 2’nci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınmış ise 2’nci taksit 1 ay içinde ödenir. 1’inci taksit ise ödenmez.

Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar (kredi kartı, banka kartı) ve diğer ödeme yöntemleri ile motorlu taşıtlar vergisi ödenebilmektedir.

Engellilik oranı %90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı araçları ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı araçları için motorlu taşıtlar vergisi alınmamaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfası (www.gib.gov.tr) aracılığıyla mevzuat sayfasında yayımlanan tebliğ ile her yıl uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları ilan edilmektedir. İnternet vergi dairesi (intvrg.gib.gov.tr) aracılığı ile motorlu taşıtlar vergisi borcunu öğrenmek mümkündür.

Evet, motorlu taşıtlar vergisinin ertelenmesi ve taksitlendirilmesi mümkündür. Bunun için vergi daireleri yetkili kılınmıştır.

Bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu taşınır ve taşınmaz mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına geçişi, veraset ve intikal vergisine tabidir. Öte yandan belirtmek gerekir ki; malların herhangi bir suretle, karşılıksız bir şekilde, bir kişiden diğer kişiye geçişi halinde de veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan istisnalar aşağıda belirtilmiştir:
• Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar,
• Veraset yoluyla intikal eden malların, evlatlıklar da dahil olmak üzere çocuklar ve eşten her birine düşen miras paylarının (2020 yılı için) 306.613 TL’si, eşin yalnız başına mirasçı olması halinde ise kendisine isabet eden miras payının (2020 yılı için) 613.582 TL’si,
• Örf ve adete göre verilmesi gelenek olmuş hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar (gayrimenkuller hariç),
• Bütün sadakalar,
• Karşılıksız olarak yapılan kazandırmaların (2020 yılı için) 7.060 TL’si,
• Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin (2020 yılı için) 7.060 TL’si vergiden istisnadır.

Veraset ve intikal vergisinin matrahının tespitinde aşağıda yazılı borç ve masrafların indirilmesi mümkündür:
• Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, murisin geçerli belgelere dayanan borçları ile vergi borçları,
• Diğer suretle iktisaplarda (ivazsız intikallerde) malın aynına (kendisine) ait borçlarla vergi borçları (Hibe edilen mala isabet eden borçları hibe eden üstlenmiş ise bu borçlar indirilmez),
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şahıslara ait mallardan yabancı ülkelerde bulunanlara isabet eden borçlar ile yabancı ülkelerde bu mallar dolayısıyla ödenen veraset ve intikal vergileri (Ancak, söz konusu borçlar ve vergiler beyan edilen malların değerini geçemez),
• Cenazenin donanımı ve gömülmesi için yapılan giderler. Bu borç ve masrafların matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, mükelleflerin bunları beyannamenin ilgili bölümünde göstermeleri ve bunlara ilişkin geçerli belgeleri beyannameye eklemeleri zorunludur.

Veraset yolu ile meydana gelen intikallerde, intikal eden malların değerler toplamı istisna miktarı altında kalsa dahi beyanname verilmesi zorunludur. Diğer durumlarda meydana gelen ve değerleri toplamı istisna miktarının altında kalan karşılıksız intikaller için beyanname verilmesi gerekmemektedir.

Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;• Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,
• Ölüm yabancı bir ülkede meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,
• Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde,
• Karşılıksız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi; malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen 1 ay içinde,
• Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanun’da tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20’nci günü akşamına kadar verilmektedir.

• Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren 3 yıl içinde, her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere toplam 6 eşit taksitte ödenir. Veraset ve intikal vergisi;
ivd.gib.gov.tr adresinden veya GİB mobil uygulamasından ister interaktif vergi dairesine giriş yaparak, ister giriş yapmadan ‘’Hızlı Ödeme’’ adımlarından “Belge Numarası ile Ödeme” adımı üzerinden,
• Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile,
• Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
• Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile,
• Anlaşmalı bankaların; şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb.),
• PTT işyerlerinden
• Tüm vergi dairelerinden ödenebilmektedir.

Veraset ve intikal vergisinin yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödenmesi mümkündür. Ayrıca yurt dışından posta havalesi ile gönderilmesi de mümkündür. Yurt dışından posta havalesi ile borcun bulunduğu vergi dairesinin Ziraat Bankasındaki nakit hesabına havale veya EFT yolu ile ödenmesi sırasında, açıklama alanına vergi kimlik/ T.C.
kimlik numaranızın yazılması, yapmış olduğunuz ödemenin mükellef hesaplarınıza işlenmesinde önem arz etmektedir. Söz konusu ödemenin havale veya EFT ile ödenmiş olması durumunda ödemenin vergi dairesinin hesabına geçtiği tarih ödeme tarihi kabul edilecektir.

Çifte vergilendirme, vergiye tabi bir gelirin birden fazla ülkede vergi konusu olması, yani aynı gelirin hem elde edildiği ülkede hem de geliri elde edenin yerleşik olduğu ülkede vergilendirilmesidir. Ülkeler bu istenmeyen durumu ortadan kaldırmak amacıyla çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları yapmaktadırlar. Örneğin, Almanya ile yapılan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre, Almanya’da yaşayan bir kişinin Türkiye’de sahip olduğu taşınmazlardan elde ettiği kira gelirini vergilendirme hakkı, öncelikle Türkiye’ye aittir. Türkiye’de bu gelir üzerinden ödenen vergi, yükümlünün başka bir geliri olmadığı sürece ödeyeceği tek vergi olup, Almanya’da ayrıca vergiye tabi olmayacaktır. Ancak yukarıdaki örnek her ülke veya her gelir türü için geçerli değildir. Ülkelere göre anlaşma içerikleri ve uygulamalar farklılaşabilmektedir. Anlaşmalardan yararlanmak için, yerleşik olunan ülkenin yetkili makamlarından, bu ülkede tam yükümlü olunduğuna dair yerleşiklik belgesi alınması ve alınan bu belgenin gelir elde edilen kişi veya kuruma sunulması gerekmektedir. Türkiye’de yerleşik olunması halinde ise, interaktif vergi dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden Türkiye’de yerleşik olunduğuna dair yerleşiklik talebinde bulunulabilmekte ve talebin durumu bu adresten takip edilebilmektedir. Türkiye’nin hâlihazırda 85 ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması yürürlüktedir.
Detaylı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinden (www.gib.gov.tr) ulaşılabilmektedir.

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları, vergi konularında bilgi değişimi anlaşmaları ve Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye ile diğer ülkeler arasında vergisel konularda gerek talep üzerine gerekse otomatik olarak bilgi değişimi yapılmaktadır. Bilgi değişimi, anlaşmanın ve/veya vergilerle ilgili iç mevzuat hükümlerinin uygulanması için gerekli olan bilgileri kapsamaktadır.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ve G20’nin uluslararası ölçekte vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele çalışmaları sonucunda, 108 ülke “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”na taraf olmuştur. Türkiye de ilgili anlaşmayı 21/04/2017 tarihinde imzalamış olup anlaşma 31/12/2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararıyla onaylanmıştır. Bu çerçeve anlaşmada öngörülen ilke ve kurallara bağlı olarak taraf olan ülkelerin yetkili makamları,diğer ülkelerle ikili anlaşma ve karşılıklılık temelinde, ilgili ülkelerde ikamet edenlere ait finansal hesap bilgilerini, finans kuruluşlarından toplayıp her yıl elektronik ortamda ayrı bir talep gerekmeksizin (otomatik olarak) ilgili ülkeyle paylaşmaktadır. Türkiye’de otomatik bilgi değişimi için yetkili makam Gelir İdaresi Başkanlığıdır.

Uluslararası kuruluşlar tarafından, vergide şeffaflık sağlanması amacıyla dünya genelinde banka bilgilerinin paylaşılması konusunda anlaşılmıştır. Bu alanda tüm ülkeler iş birliği yaparak vergi kaçaklarını en aza indirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda 112 ülke OECD nezdinde otomatik bilgi değişimi yapmayı kabul etmiş ve 108 ülke “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”na taraf olmuştur. Nitekim otomatik bilgi değişimi yapmayacak ülkelere karşı hem OECD hem de Avrupa Birliği tarafında birtakım yaptırımlar uygulanması planlanmaktadır.

Otomatik bilgi değişimi bugüne kadar sadece Norveç ve Letonya ile gerçekleştirilmiştir.

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya, Türkiye’nin 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınmamıştır. Dolayısıyla 2020 yılında bu ülkelerle otomatik bilgi değişimi yapılmayacaktır. Türkiye’nin 2020 yılında bilgi değişimi yapacağı diğer 55 ülkenin listesine ‘’https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-frameworkfor-the-crs/exchange-relationships/’’ linkinden ulaşmak mümkün olup bu liste diğer
ülkelerin bildirimlerine göre değişebilmektedir. Bilgi değişimi yapılacak gün itibariyle veri güvenliği ile ilgili OECD sekretaryası tarafından sorun tespit edilen ülkelere bilgi gönderilmeyecektir. Ayrıca, bazı ülkeler tek taraflı bilgi göndereceğinden Türkiye bu ülkelere bilgi göndermeyecektir. Ayrıca listenin önümüzdeki yıllarda da değişiklik gösterebilmesi, yeni ülkelerin eklenmesi ya da çıkması söz konusu olabilecektir.

Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması çerçevesinde 2019 yılından önceki dönemlere ilişkin bilgilerin değişimi söz konusu değildir. OECD sekretaryasına iletilen listede yer alan ülkelerle iş birliği yapılması halinde, 2020 yılında, 2019 yılına ait veriler paylaşılacaktır. Geçmiş dönem verileri paylaşıma dâhil değildir. Genel itibariyle her yıl bir önceki yıla ilişkin veriler paylaşılmaktadır.

Anlaşma kapsamında, ilgili ülkelerde ikamet eden kişi ve kurumların finansal bilgileri otomatik değişim kapsamındadır. Ayrıca, bu ülkelerde ikamet eden kişilerinkontrol ettikleri, ama Türkiye’de bulunan bazı kurumların (örneğin faiz, temettü gibi pasif gelir elde eden ya da bu amaçla varlık tutan, fakat finansal kuruluş olmayan kurumların) bilgileri de paylaşılacaktır.

Mevduat hesapları, saklama hesapları, borç ve ortaklık ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmeleri olmak üzere 5 kategorideki hesaplar için, karşı ülkede ikamet eden hesap sahibinin;
• Adı-soyadı ve adresi,
• İkamet edilen ülke ve o ülkedeki vergi kimlik numarası,
• Hesabın bildirim yapılan yıldan önceki yıl itibariyle yılsonu (31 Aralık tarihindeki) bakiyesi ve
• İlgili yıl içinde hesaba ödenen faiz, temettü, hesapta tutulan finansal varlıkların
satışından doğan gelirler gibi ödemelerin brüt tutarı ikamet edilen ülkeye iletilecektir. Bu bilgilerin içinde taşınmaz ve araç gibi taşınır bilgileri yer almaz. Ayrıca hesap bakiyelerinin kaynağına ilişkin (emekli aylığı, kira geliri gibi) bilgiler bilgi değişimi kapsamında değildir. Emekli maaşı ve kira gibi gelirleri işaret edecek bir ifade bildirimde yer almaz.

Taşınmazlar (ev, arsa vb.) ve araç gibi finansal nitelikte olmayan varlıklara ilişkin bilgilerin otomatik temelde değişimi söz konusu değildir.

Genel olarak, bir ülkede bulunan ikametgâh, ev, kanuni merkez, iş merkezi veya benzer bir kıstas nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi ya da kurumun, o ülkede ikamet ettiği kabul edilmektedir. Örneğin; Japonya vatandaşı bir kişi, sürekli olarak Türkiye’de ikamet ediyorsa vergisel açıdan Türkiye mukimi sayılır ve bu kişinin Japonya’da bulunan finansal hesap bilgileri Japon Vergi İdaresi tarafından Türkiye ile paylaşılır. Ülkelerin ikamete ilişkin mevzuatları için daha detaylı bilgi http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760 adresinde yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 4.maddesine göre “İkametgâhı Türkiye’de olanlar ile 1 takvim yılında 6 aydan fazla devamlı olarak Türkiye’de oturanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılırlar.” Medeni Kanun’un 19. maddesine göre ise “yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir.” denilmektedir.

Bilgi değişiminde kriter vatandaşlık değil, mukimliktir. Bir kişinin Türkiye’de faaliyet gösteren bir finansal kuruluşta var olan hesabına ait bilgilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağı belirlenirken kişinin nerede yaşadığına bakılmaktadır. 1/7/2017 tarihinden sonra açılan hesaplar için kişinin Türkiye’de ikamet ettiğini beyan etmesi ve bu
beyanın hesap açılışında alınan diğer bilgiler ile çelişmiyor olması halinde hesaba ilişkin bilgiler diğer ülkelerle paylaşılmaz. Bu tarihten önce açılan hesaplarda ise finansal kuruluşun kayıtlarındaki tek gösterge, adres bilgisi değildir. Kişinin adres bilgisi Türkiye’de olsa bile, diğer bilgileri içinde örneğin yabancı ülke telefon numarası bulunması halinde, bu hesaba ait bilgilerin paylaşılması söz konusu olabilmektedir. Bu durumdaki hesap sahiplerinin 1/7/2017 tarihinden önce açılmış hesapları için ilgili finansal kuruluşla iletişime geçerek Türkiye mukimi oldukların belirten bir kişisel beyan ve kanıtlayıcı belge sunmaları uygun olacaktır. Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı “yerleşim yeri adresi” Türkiye’de ise, bu bilgi finansal kuruluşa sunulduğunda bu kişinin Türkiye’de ikamet ettiği kabul edilir. Finansal kuruluşun kayıtlarında yurt dışı adresi görünen, fakat yerleşme maksadıyla
Türkiye’ye dönmüş kişiler, Adres Kayıt Sistemindeki kaydı düzelterek hesapları bulunan finansal kuruluşa Türkiye’de yerleşik olduklarına ilişkin bir kişisel beyan ve kanıtlayıcı belge ile başvurabilmektedirler.

4 tür finansal kuruluşun hesap bilgileri, otomatik paylaşım kapsamındadır. Bunlar:
• Mevduat kuruluşları (genel olarak bankalar),
• Saklama kuruluşları (saklama bankaları vb.),
• Yatırım kurumları (yatırım bankaları ve fonlar gibi),
• Belirli sigorta şirketleridir.
Kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar bu kapsamda sayılmamaktadır.

Finansal kuruluşlar yeni açılan hesaplar için müşterilerden hangi ülkede ikamet ettiklerini gösteren beyanlarını almaktadırlar. Müşterilerin bu sırada doğru beyanda bulunmaları daha sonra cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için önemlidir. Ayrıca 1/7/2017 tarihinden önce açılmış hesaplarda finansal kuruluşlar kayıt taraması yapmaktadırlar. Kayıtlarında aşağıdaki göstergelerden birinin bulunması halinde göstergenin bulunduğu ülkeye (birden fazla ülkeye ilişkin gösterge varsa bütün ilgili ülkelere) ilişkin olarak bildirim gönderilmektedir:
• Kişinin ilgili ülkede yerleşik olduğuna ilişkin kayıt,
• İlgili ülkede güncel yazışma ya da ikametgah adresi,
• İlgili ülkede kayıtlı telefon numarası (Türkiye’de bir telefon numarası yoksa),
• Mevduat hesapları dışındaki hesaplardan ilgili ülkedeki hesaplara fon transferi talimatı,
• İlgili ülkede adresi bulunan bir kişiye verilmiş temsil veya imza yetkisi (vekaletname),
• Finansal kuruluşun kayıtlarında başka bir adres olmaması halinde posta bekletme servisi talimatı veya posta gönderisi için belirtilen adres.
Bu nedenle, banka hesap sahiplerinin bankadaki adreslerini kontrol etmesi ve güncel ikamet bilgilerini kişisel beyan ve kanıtlayıcı belge ile birlikte bankalarına bildirmesi önemlidir.

Bireysel hesaplar için bir eşik değer söz konusu değildir. 01/07/2017 tarihinden sonra açılan hem bireysel hesaplarda hem de kurum hesaplarında, hesap açılış tarihi bakiyesi ne olursa olsun, hesap bildirim kapsamındadır. 01/07/2017 tarihinden önce açılmış, kurumlara ait hesaplarda ise hesap bakiyesinin 250.000 doları geçmemesi halinde, finansal kuruluşun bu hesabı bildirme yükümlülüğü yoktur.

Bildirimler hesabın tutulduğu para birimiyle (Türk lirası, avro, İngiliz sterlini, dolar vb.) yapılmaktadır.

Hesap sahibi tarafından; son 3 yıldır para yatırma-çekme vb. bir hesap hareketi gerçekleştirilmeyen ve son 6 yıldır hakkında finansal kuruluş ile iletişime geçilmeyen hesaplar, bakiyesi 1.000 ABD dolarını aşmamak kaydıyla otomatik bilgi değişimi yönünden hareketsiz hesap olarak değerlendirilmekte ve bildirim yapılmamaktadır. (düzenli ödeme sözleşmeleri-anüite hariç) Ancak hesap sahibi, hesabın bulunduğu finansal kuruluşta bulunan başka bir hesabına ilişkin işlem yaparsa, pasif hesap da bildirime tabi olmaktadır.

Hesabın yıl içinde kapatılması halinde, kapatılmış olduğu bilgisi, takip eden yıl mukimi olunan ülkeye bildirilecektir. Örneğin, 2019 yılında kapatılan bir hesap, 2020 yılında yapılacak değişimde yer alacaktır. Kapatılmış hesaplara ilişkin hesap bakiye ve değeri sıfır “0” olarak bildirilecektir. Bununla birlikte, hesap kapatılmış olsa bile, kapanma tarihine kadar hesaba işleyen faiz gibi gelir tutarları yine bildirime tabidir.

Ortak olarak tutulan hesaplarda, ortakların her biri hesap sahibi gibi değerlendirilmekte ve hesap bakiyesinin tümü ikamet edilen ülkeye bildirilmektedir. Bildirimde hesabın bakiyesinin 2’ye bölünmesi söz konusu değildir.

Değişilecek bilgiler sadece vergi amaçları için kullanılabilecek olup gönderilen bilginin Türkiye’nin izni olmadan vergi dışı amaçlar için kullanılması söz konusu değildir. Ancak aktarılan bilgi neticesinde ikamet edilen ülkeye ödenen toplam vergi tutarının, daha sonraki dönemde kişilerin sosyal yardım vb. başvuruları için gösterge teşkil edebileceği unutulmamalıdır.

Otomatik bilgi değişimi, OECD tarafından oluşturulan aktarım mekanizması üzerinden karşılıklılık esasına dayalı olarak ilgili ülkelerin vergi idareleri arasında gerçekleşmektedir. Bir finansal hesap bilgisi, sadece hesap sahibinin ikamet ettiği ülkenin vergi idaresi ile paylaşılabilmektedir.

Bilgi paylaşıma bağlı olarak çifte vergilendirme yapılmayacaktır. Elde edilen gelir, türüne ve vergi oranına bağlı olarak, ya sadece gelirin elde edildiği ülkede (örneğin Türkiye’de) vergilendirilecek, ya da gelirin elde edildiği ülkede (örneğin Türkiye’de) ödenen vergi, ikamet edilen diğer ülkede söz konusu gelir için ödenmesi gereken vergiden düşülecektir.
Yürürlükteki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının ilgili hükümleri yıllardır bu şekilde uygulanmakta olup otomatik bilgi değişimi sonrasında da söz konusu anlaşmaların vergilendirmeye ilişkin hükümlerinin eskiden olduğu gibi uygulanmasına devam edilecektir.

Türk vatandaşları, bulundukları ülkelerdeki vergi kanunlarına uymaları halinde otomatik bilgi değişimi uygulamasından olumsuz etkilenmeyeceklerdir.

Yukarıda ifade edilen paylaşım kriterlerini taşıyan hesaplara ait bilgilerin, herhangi bir müdahale ile otomatik değişim dışında bırakılması mümkün değildir. Finansal hesap bilgilerinin bildirim dışında tutulacağı vaadiyle ücret, T.C. kimlik numaraları, e-Devlet şifreleri gibi bilgileri talep eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli davranılmalı ve bu bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu konuda yurt dışında veya Türkiye’de ücret karşılığı hizmet vermek üzere hiçbir avukat, danışman veya şirket yetkilendirilmemiştir.

Detaylı bilgiye Vergi İletişim Merkezi (VİMER) aracılığı ile 189 numaralı hattan ulaşılabilmektedir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığına yazı ile başvurarak ya da Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığı ile bilgi edinmek de mümkündür.

Konunun idarece incelenmesi ve niteliğine göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırma, kamu yararına bedeli karşılığında taşınmaza el konulmasıdır.

Alo 181 çağrı merkezinden veya www.tkgm.gov.tr internet adresinden bilgi alınması; ayrıca, e-Devlet şifresine sahip olunması halinde www.turkiye.gov.tr adresinden kişisel taşınmaz bilgilerinin öğrenilmesi mümkündür.

Pasaport ile işlem yapılması mümkündür. Latin harfleri ile yazılmış ise tercüme gerekmemektedir.

Türkiye’deki mahkemelerce onaylanması halinde bu belgeyle tapu müdürlüğüne başvuru yapılabilmektedir.

Mirasçılık durumunu gösterir belge ile (veraset belgesi) tapu müdürlüğüne başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İpotek alacaklısının talebi veya yazısı gerekmektedir.

Alıcının ipoteği kabul etmesi kaydıyla mümkündür.

Deprem sigortası binaya yönelik olduğundan hangi tarafın yaptırmış olduğu önemli değildir.

Bina vasıflı taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası aranmaktadır.

E-Devlet üzerinden tapu senedi temin edilebilmektedir. Kayıt harcı ödenmektedir.

Edinim sırasında paylı mülkiyet olarak edinilmiş mülkteki paya karşılık zeminde arazinin bölünmesi için, ilgili Belediye Encümenince uygun bulunması kaydıyla, ifraz (parsele ayırma) işlemi gerekmektedir.

Bağışı kabul edenle birlikte tapu müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir.

Evet, mavi kart sahipleri, taşınmazın bulunduğu yere ilişkin mevzuatla özel bir sınırlama getirilmiş olmaması kaydıyla, Türkiye’de Türk vatandaşları gibi taşınmaz edinebilirler.

Evet, 12.04.2013 tarihinden sonra alınmış olmak kaydıyla kimlik olarak mavi kart kullanabilmektedir.

Bu husus taşınmaz satıcısını ilgilendirmektedir. Ancak, Türk vatandaşlığı hakkı sağlayan edinimlerde, bedelin satıcısına ödendiğini ispat bakımından, transferin bankalar arası işlem olarak gerçekleştirilip dekont ile belgelenmesi gerekmektedir.

Para cinsi bakımından ödeme serbestisi bulunmaktadır. Ancak tapu işlemi Türk Lirası üzerinden yapılmaktadır.

Vekaletnamede hangi şartlarla ve nereden taşınmaz edinebileceğinin belirtilmesi yeterli olacaktır. Vatandaşlık amacıyla edinimlerde bu amacın da belirtilmesi gerekmektedir.

 

Evet, https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2015-5_2.pdf adresindeki şartları taşımak kaydıyla yurt dışında düzenlenmiş vekaletnameleri kullanmak mümkündür.

Yurt dışında bulunan konsolosluklarımızda düzenlenen vekaletnameler, gerekli şartları taşımak şartıyla kullanılabilmektedir.

Yanlışlığın kaynaklandığı belgeyi veren idarenin doğru durumu belirleyen belgelerine göre düzeltilmesi mümkündür.

Türkiye’ye gelmeden vekaleten işlem yapılması mümkündür. Ayrıca yurt dışında Berlin Başkonsolosluğu bünyesinde de tapu işlemleri yapılabilmektedir.

Berlin Başkonsolosluğunda tapu hizmetleri yürütülmektedir.

Taşınmazın bulunduğu yer tapu müdürlüğüne gidilmesi gerekmeksizin yetki alanı dışında da yapılabilen satış, bağış, intikal gibi, her türlü tapu işlemi yurt dışındaki temsilcilikte de yapılabilmektedir.

Web tapu üzerinden başvuru yapılabilmektedir. İşlemlerin sonlanması tapu müdürlüğünde gerçekleşecektir.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.