Hakkında

Program hakkında

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi öğretmek için ihtiyaç duyulan öğreticileri yetiştirmek üzere Akdeniz Üniversitesi (Antalya), Hacettepe Üniversitesi (Ankara), Necmettin Erbakan Üniversitesi(Konya), Sakarya Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Üniversitesi (İstanbul) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğinde geliştirilen “YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI"nı ilan etmekten mutluluk duymaktayız.

Çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında yaşayan eğitim sevdalısı vatandaşlarımızın başvurusuna açılmıştır.

Üniversitelerin modern ve doğayla iç içe kampüslerinde uzman akademisyenler eşliğinde gerçekleşecek olan programa kabul edilen öğrenciler, yıl boyu sürecek akademik eğitim yanında programı destekleyici çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılma imkanı da bulacaklardır. Program içeriğinde yer alan staj programı ile öğrenciler yapacakları stajlarla aldıkları eğitimi Türkiye’de veya yurt dışındaki eğitim kurumlarında pekiştirme fırsatına sahip olacaklardır.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, üniversite eğitimini Türkiye’de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış olan ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açıktır. Programa kabul edilecek adayların, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklenmektedir.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan staj ve tez dönemini kapsayacak şekilde dört yarıyıldan oluşmaktadır. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, öğrencilere aylık 1500 TL burs ve barınma desteği imkanı sunulacaktır.

Programa kabul edilecek adayların mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklenmektedir.

Programla ilgili sorularınızı turkceylp@ytb.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

Program İçeriği

Programın içerdiği konular

HAZIRLIK DERSLERİ (Gerekli görülmesi durumunda)

ÖNERİLEN ZORUNLU DERSLER

I. YIL

GÜZ

BAHAR

Dil Öğretim Yöntemleri

Dil Becerilerinin Öğretimi

Göç ve Uyum Sorunları

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Türkçe Dil Bilgisi

Seminer

ÖNERİLEN SEÇMELİ DERSLER

GÜZ

BAHAR

Seçmeli I

Seçmeli III

Seçmeli II

Seçmeli IV

II. YIL

TEZ

TEZ1. GRUP: ALAN BİLGİSİ VE EĞİTİMİNE YÖNELİK SEÇMELİ DERSLER


 • Türkçe Eğitiminde Materyal Tasarımı
 • Dil Eğitiminde Metin Kullanımı
 • Dil Becerilerinin Ölçülmesi
 • Karşılaştırmalı Dilbilim
 • Dil ve Kültür
 • Kültürlerarası İletişim
 • Dil Edinimi
 • Çocuk Edebiyatı

2. GRUP: TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ SEÇMELİ DERSLER


 • Karakter ve Değerler Eğitimi
 • Genel Türk Tarihi ve Öğretimi
 • Türkiye’nin Sosyo-Politik Durumu
 • Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi

3. GRUP: YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK ÇOCUKLARININ SOSYAL PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİNE VE SORUNLARINA YÖNELİK SEÇMELİ DERSLER


 • Sosyal Pedagoji
 • Toplumdilbilim
 • Sosyal Psikoloji

 

Başvuru

Kimler, nasıl başvuru yapabilir?

Kimler, nasıl başvuru yapabilir?

 • Türkiye vatandaşları için ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç gibi ülkelerden birinde oturum hakkına sahip olmak ya da çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Türkiye veya yurt dışındaki bir üniversiteden eğitim bilimleri ya da sosyal bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak,
 • Yeterli düzeyde akademik Türkçe bilgisine sahip olmak,
 • Not: Bu gruptaki öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerden almış oldukları diplomalar, yabancı dil belgesi sayılacak ve bunlardan ALES puanı istenmeyecektir. Öğrenilerden programa kayıt oldukları tarihten itibaren iki(2) yıl içerisinde diploma denklik belgelerini sunmaları istenecektir.

  Nasıl Başvurabilirim?

  • Sitede yer alan Online Başvur butonuna tıklayınız.

  • Sisteme üye olunuz.

  • E-posta kutunuza gelen e-posta ile üyelik aktivasyonunuzu gerçekleştiriniz.

  • Sol menüdeki gerekli bilgileri doldurunuz.

  • "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı"na tıklayınız ve gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

  Başvuru Ekranında Talep Edilen Bilgi ve Belgeler

  • Başvuru Formu

  • Özgeçmiş

  • Türk vatandaşları için nüfus cüzdanı/pasaport ve oturum belgesi

  • Türk vatandaşı olmayanlar için ilgili ülke pasaportu/kimlik belgesi ve Mavi Kart

  • Çifte vatandaşlar için nüfus cüzdanı ve ilgili ülke pasaportu

  • Lise Diploması

  • Lisans Diploması

  • Lisans not belgesi (transkript)

  • Yüksek lisans diploması (varsa)

  • Niyet mektubu

  • Üniversite Tercih Bilgileri

  İmkânlar

  Sağlanan İmkânlar

  • Aylık 1500 TL Burs

  • Barınma Desteği

  • Eğitim Harcı Desteği

  • Yılboyu Sosyal, Kültürel ve Akademi Programlarına Katılım

  • Staj Olanakları

  • Genel Sağlık Sigortası Prim Desteği

   

  Program Takvimi

  Başvuru ve program tarihleri

  Başvuru Tarihleri

  Başvurular 22 Nisan - 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

  Değerlendirme

  Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılır.

  Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde, akademik anlamda yetkin ve programın amacına uygun nitelikteki adaylarla mülakat gerçekleştirilir.

  Mülakatlar neticesinde uygun görülen adaylar burslandırılır.


  Sonuçların İlanı

  Sonuçlar Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecektir.


  Derslerin Başlaması

  Dersler Ekim 2019 tarihinde başlayacaktır.

  Yükümlülükler

  Adayların sorumlulukları

  Yükümlülükler

 • Aday, başvuru ve evrak teslimi aşamasında sunduğu bütün bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
 • Başvurusu uygun görülen aday, burs ödemeleri başlamadan önce bursluluk taahhütnamesi imzalar.
 • Programı bitiren öğrenciler, hazırladıkları tez, proje veya raporlarını Başkanlığa sunarlar.
 • Üst