YTB Türkiye Stajları

Yurt dışında eğitimlerine devam eden gençlerimizin ülkemizle sosyal, kültürel ve ekonomik bağlarını güçlendirmeleri, ayrıca kariyer planlamalarını yaparken ülkemizin kurum ve kuruluşlarını tanımaları ve Türkçe yeterliklerinin artırılması amacıyla YTB Türkiye Stajları Programı başlatılmıştır.

Başvurular 20 Nisan – 21 Mayıs 2017 tarihlerinde alınacak, başarılı bulunan adaylar Türkiye’de Staj Yapılacak Kurumlar Listesi'nden tercih edecekleri kurumlardan birisine yerleştirilerek Temmuz veya Ağustos ayında dört hafta süreyle süreyle staj yapma hakkı kazanacaktır.

Staj süresince öğrencilerin konaklama masrafları YTB tarafından karşılanacak, öğrencilere yönelik eğitim ve kültür programları düzenlenecektir. Ulaşım masrafları adaylar tarafından karşılanacaktır.

A. BAŞVURU ŞARTLARI

Programa başvuru şartları şu şekildedir:

 1. T.C. vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,
 2. Yurtdışında yükseköğretimine devam ediyor olmak (Lisans ve Yüksek Lisans) veya Lisans programından en geç 2016 yılında mezun olmak,
 3. Ortaöğretimini yurtdışında tamamlamış olmak,
 4. Son başvuru tarihi itibariyle 18-26 yaş aralığında olmak.

Programa Hangi Ülkelerden Başvurular Kabul Edilecektir?

ABD, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç başta olmak üzere diğer ülkelerden de başvurular değerlendirilecektir.

Stajlar Hangi Tarihlerde Gerçekleştirilecektir?

I. Dönem 3 – 28 Temmuz tarihleri aralığında dört hafta,
II. Dönem ise 31 Temmuz – 25 Ağustos 2017 tarihleri aralığında dört hafta olarak gerçekleştirilecektir.

B. ÖNCELİK VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Başvuru sürecinde aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilere öncelik verilecektir:

 1. Türkiye’de daha önce staj yapmamış olmak,
 2. Staj sürecini sağlıklı bir şekilde yürütecek düzeyde Türkçe bilmek (Gerek görüldüğü takdirde mülakat yapılacaktır),
 3. Akademik Başarı

BAŞVURULARIN ALINMASI

Başvuru Yap


Online Başvuru Yap

Başvuru Tarihi

20 Nisan - 21 Mayıs 2017

Sonuçların İlan Edilmesi

Mayıs ayının son haftası

Yüklenmesi Gereken Dosyalar

 • Fotoğraflı Kimlik Belgesi (Pasaport, Kimlik Belgesi, Mavi Kart vb.)
 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Yüksek Lisansa (Master) devam eden öğrenciler için)
 • Lisans /Yüksek Lisans Not Dökümü (Transkript)

Lütfen Dikkat

Staj Programına kabul edilen öğrencilerden aşağıdaki ilave belgeler talep edilecektir.
 • Adli Sicil Kaydı,
 • Sağlık Beyanı,
 • Staj Sorumluluk Taahhütnamesi,
 • Staj yapılacak kurum tarafından talep edilecek diğer belgeler.

STAJ YAPILACAK KURUMLAR

Aşağıdaki kurumlarla işbirliği görüşmeleri devam etmekte olup, öğrenci seçimleri kurumların yoğunluğuna göre yapılacaktır.

A. Kamu Kurumları

1. TBMM
2. Başbakanlık
3. Ab Bakanlığı
4. Adalet Bakanlığı
5. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
6. Bilim, sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
9. Dışişleri Bakanlığ
10. Ekonomi Bakanlığı
11. Gençlik ve Spor Bakanlığı
12. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
13. İçişleri Bakanlığı
14. Kültür ve Turizm Bakanlığı
15. Milli Eğitim Bakanlığı
16. Sağlık Bakanlığı
17. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
18. Diyanet İşleri Başkanlığı
19. Devlet Personel Başkanlığı
20. Hazine Müsteşarlığı
21. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
22. AFAD
23. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
24. TÜBİTAK
25. Rekabet Kurumu
26. Ankara Büyükşehir Belediyesi
27. Ulusal Ajans
28. TÜİK
29. Yatırım ve Tanıtım Destek Ajansı
30. Vakıflar Genel Müdürlüğü
31. KOSGEB
32. Anadolu Ajansı
33. Türkiye Barolar Birliği
34. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
35. Kızılay
36. TRT
37. Türk Tabipler Birliği
38. Türkiye Adalet Akademisi

Bize Ulaşın

Sormak istediğiniz sorularınızı bize iletebilirsiniz.