VATANDAŞ BULUŞMALARI

VATANDAŞ BULUŞMALARI

1960’lı yıllarla birlikte birçok ülkeye işçi olarak giden vatandaşlarımız zamanla gittikleri ülkelerde kalıcı olmuşlardır. Yarım asrı geride bırakan diasporamız, bugün 3. ve 4. nesle ulaşmış, eğitimden sanata, ticaretten akademik hayata, siyasetten sivil topluma hemen her alanda önemli konumlara yükselmiştir.

Göçün ilk zamanlarında, vatandaşlarımız en temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda dahi büyük sıkıntılar çekmiş, hem Türkiye’den hem de gittikleri ülkelerden bu sorunların çözümüne yönelik sistemli ve kurumsal bir hizmet almaları pek mümkün olamamıştır. Vatandaşlarımızın gittikleri ülkelerde kalıcı olmaları ile birlikte Türkiye çalışma hayatı, dil, din ve eğitim gibi konulardaki ihtiyaçları karşılamaya gayret etmiş, bu amaçla kurumsal yapılanma yoluna gitmiştir. Yurtdışındaki vatandaşlarımıza yönelik özel bir kurumun ihdas edilmesi ise 2010 yılında kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile mümkün olmuştur.

YTB bu çerçevede, vatandaşlarımızla anavatan arasındaki etkileşimi güçlendirmek, var olan bağları canlı tutmak ve muhtemel sıkıntıları önceden tespit etmek amacıyla belli aralıklarla farklı ülke ve şehirlerde vatandaş buluşmaları gerçekleştirmektedir. Kuruluşundan bugüne kadar, gerçekleştirilen faaliyetler ve yasal düzenlemeler hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirildiği buluşma programlarında, yürütülen çalışmaların etkinliği ve verimliliği de değerlendirilebilmektedir.