KURUMSAL

Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesindeki Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, çalışmalarını yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız üzerinde yoğunlaştırmıştır. Bu çalışmaların en temel gayesi, öncelikle vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki varlıklarını teminat altına alarak, onları asimilasyon politikalarına karşı korumak, bulundukları toplumlarda sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamaktır. Yurtdışı Vatandaşlar Daire Başkanlığı, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, sorunlarına çözüm üretmek, hayat standartlarının yükseltilmesi için ticarî ve meslekî kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak, ilgili kurumlar nezdinde bunları takip ederek uygulanmasını sağlamakla görevlidir