• Yurtdışı Vatandaşlar
  Tez Araştırma Bursu
  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından
  yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik
  çalışmalarını desteklemek maksadıyla bu yıl uygun görülen
  yüksek lisans ve doktora tezleri desteklenecektir.
  Sözkonusu burslar ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı
  ilgilendiren konularda yapılan akademik çalışmaların sayısını,
  niteliğini; toplumumuzun bulundukları ülkelerdeki akademik
  başarılarını arttırmak hedeflenmektedir.