GENEL BİLGİLER

Burs Kapsamı

Yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan ve diğer başvuru şartlarını taşıyan adaylar tez araştırma burs programına başvuru yapabilirler. Bu itibarla aşağıda belirtilen alanlarda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan/yapılacak olan tez araştırmaları değerlendirmeye alınacaktır.

Tez Araştırma Konuları

 • Eğitim, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları
 • Uluslararası İlişkiler ve Hukuk
 • Göç Araştırmaları
 • Ayrımcılık ve Hak İhlalleri
 • Dini Haklar, Dini Eğitim
 • Avrupa ve İslam
 • Medya ve Kültürel Çalışmalar
 • Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat Araştırmaları
 • Psikoloji, Sosyoloji, Pedagoji Alanında Araştırmalar

Başvuru Alınacak Ülkeler

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ülkelerinden birinde yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı adaylar başvurabilir.

Burs Miktarı ve Süresi

Burslar Yüksek Lisans için 6 ay, Doktora için 12 aya kadar verilebilmektedir..

Burs Programı Yüksek Lisans Doktora
Tez Araştırma Bursu 500 Avro 750 Avro

BAŞVURU

Kimler Başvurabilir?

 • Türk vatandaşı/Çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak
 • Türk vatandaşları için yurtdışında sürekli/kalıcı ikamet sahibi olmak
 • Ortaöğretimini (Lise) yurtdışında tamamlamış olmak
 • Yüksek lisans tez araştırma başvuruları için 01.01.1991 ve sonrası doğmuş olmak
 • Doktora tez araştırma başvuruları için 01.01.1986 ve sonrası doğmuş olmak
 • İlgili ülkelerden birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak
 • Başvuru ilanında belirtilen konularda tez aşamasında olmak ya da burs ödemeleri başlayana kadar tez aşamasına geçebilecek durumda olmak

Nasıl Başvurabilirim?

 • Online Başvur butonuna tıklayınız.
 • Sisteme üye olunuz.
 • E-Posta kutunuza gelen e-posta ile üyelik aktivasyonunuzu gerçekleştiriniz.
 • Sol menüdeki gerekli bilgilileri doldurunuz.
 • Tez Araştırma Burslarına Başvuru tıklayınız ve gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

Çevrimiçi Alınacak Başvurularda İstenecek Bilgi ve Belgeler

Tüm Adaylar İçin
 • Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport
 • Mavi Kart ve ilgili ülke pasaport/kimlik belgesi
 • Başka bir kurumdan burs veya kredi alıyorsa buna dair bilgiler
Yüksek Lisans Adayları İçin
 • Lise diploması
 • Lisans diploması
 • Lisans not belgesi ( transkript )
 • Yüksek lisans öğrenci belgesi
 • Niyet mektubu
 • Tez araştırmasına başlamış adayların tez önerisi ve tez onay belgesi
Doktora Adayları İçin
 • Lise diploması
 • Lisans diploması
 • Lisans not belgesi ( transkript )
 • Yüksek lisans diploması
 • Yüksek lisans not belgesi (transkript )
 • Doktora öğrenci belgesi
 • Yüksek lisans tezi
 • Niyet mektubu
 • Tez araştırmasına başlamış adayların tez önerisi ve tez onay belgesi
SON BAŞVURU TARİHİ (Başvuruyu iki dönemde alma)
15 Ağustos 2021

*Başkanlık gerekli görmesi halinde başvuru süresini uzatabilir

Değerlendirme

 • Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılır.
 • Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylarla mülakat yapılır.
 • Mülakatlar neticesinde burslandırılması uygun görülen adaylar burslandırılır. Nihai sonuçların 2020 Ekim ayı içerisinde ilan edilmesi planlanmaktadır.

Yükümlülükler

 • Aday, başvuru ve evrak teslimi aşamasında sunduğu bütün bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
 • Burslandırılması uygun görülen aday burs ödemeleri başlamadan önce bursluluk taahhütnamesi imzalar.
 • Bursiyerler, tez izleme raporlarını Başkanlığa sunarlar.

Mevzuat

 • 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 • 14.04.2017 tarihli 30038 sayılı “Yurtdışı Vatandaşlara Burs Verilmesine İlişkin Yönetmelik”

DESTEK

 • Tez araştırma bursları nedir?

  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın eğitim ve akademik çalışmalarını desteklemek maksadıyla uygun görülecek yüksek lisans ve doktora tezlerini destekleyecek burslardır. Sözkonusu burslar ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda yapılan akademik çalışmaların sayısını, niteliğini; toplumumuzun bulundukları ülkelerdeki akademik başarılarını arttırmak hedeflenmektedir.

 • Türk vatandaşları bu burslardan yararlanabilir mi?

  Evet, yurtdışında ikamet iznine sahip olan ve ortaöğretimini (lise) yurtdışında tamamlamış adaylar burslara başvurabilir. Öğrenci oturumu gibi süreli oturumu olanlar burslardan faydalanamaz.

 • Mavi Kart sahibiyim. Bursa başvurabilir miyim?

  Evet, Mavi Kartlılar gerekli diğer şartları taşımaları halinde bursa başvurabilir.

 • Çifte vatandaşım. Bursa başvurabilir miyim?

  Evet, çifte vatandaşlar bursa başvurabilirler.

 • Yüksek lisans adayları için yaş kriteri nedir?

  Yüksek lisans bursu adaylarının, 01.01.1991 veya daha sonra doğmuş olmaları gerekmektedir.

 • Doktora adayları için yaş kriteri nedir?

  Doktora bursu adaylarının, 01.01.1986 veya daha sonra doğmuş olması gerekmektedir.

 • Kimler tez araştırma burslarına başvuru yapabilir?

  Yüksek lisans ve doktora tez araştırma burslarına başvuran aday, yurtdışında bir yükseköğretim programında kayıtlı yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmalıdır.

 • İnternetten başvuru sırasında, istenilen belgelerin orijinallerini mi yüklemem gerekiyor?

  Evet, internetten başvuru sırasında, istenilen belgelerin orijinallerini yüklemeniz gerekmektedir. Başvuru aşaması için, sözü edilen belgelerin Türkçeye tercümesine gerek bulunmamaktadır.

 • İnternetten başvuru sırasında teknik bir sorunla karşılaştım.
  Ne yapmam gerekiyor?

  Başvuru ile ilgili karşılaştığınız sorunları, yvburslari@ytb.gov.tr eposta adresine veya telefonla 312 2184050’ye yöneltebilirsiniz.

 • Bulunduğum ülkedeki üniversitede Erasmus vb. bir değişim programı ile gelmiş isem bu burslardan yararlanabilir miyim?

  Hayır, bulunduğunuz ülkedeki üniversitede Erasmus vb. bir değişim programı ile gelmiş olanlar söz konusu burslardan yararlanamaz.

 • Yurtdışı Vatandaşlar Tez araştırma burs mülakatına davet edilen adayların mülakatları nasıl yapılır? Bunun için Türkiye’ye gelmek gerekiyor mu?

  Mülakatlar başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi sürecinden sonra mülakatlar adayların sayıları göz önüne alınarak bulundukları ülkelerde yapılır. Mülakat tarihi, yeri ve saati adaylara bildirilir. Gerekli olması halinde mülakatlar online olarak gerçekleştirilebilir.

İLETİŞİM

BAŞKANLIK ADRESİ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145

Telefon: +90 (312) 218 4050

Faks: +90 (312) 218 4049

E-posta: yvburslari@ytb.gov.tr

Website: www.ytb.gov.tr

>