GENEL BİLGİLER

Program Hakkında

Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına anadilleri olan Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretecek eğiticileri yetiştirmek üzere 2017-2018 döneminde Sakarya Üniversitesi ile iş birliği halinde tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır. 2018-19, 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde programların tezli olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi, Ankara Hacettepe Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği halinde “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı” adı altında açılmıştır. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için ilgili yüksek lisans programları ilana açılmaktadır.

Çocuklarımıza anadillerinde okuma, yazma ve konuşma gibi temel dil becerilerini kazandırmayı ve Türk kültürünü yurt dışında yaşayan yeni nesillere tanıtacak eğiticileri yetiştirmeyi planlayan program, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın dikkatine sunulmaktadır.

Üniversitelerin modern ve doğayla iç içe kampüslerinde uzman akademisyenler eşliğinde gerçekleşecek olan programa kabul edilen öğrenciler, yıl boyu sürecek akademik eğitim yanında programı destekleyici çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklere katılma imkânı da bulacaktır. Program kapsamında yer alan staj programı da, öğrencilere, aldıkları eğitimi Türkiye’de veya yurt dışındaki eğitim kurumlarında yapacakları stajlarla pekiştirme fırsatı sunacaktır.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, üniversite eğitimini Türkiye’de veya yurt dışındaki bir ülkede tamamlamış olan ve halen oturum veya vatandaşlık hakkına sahip olarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kartlıların başvurusuna açıktır.

Programa kabul edilecek adayların, mezuniyetleri sonrasında yaşadıkları ülkelere dönerek, bulundukları ülkelerdeki Türk çocuklarına anadillerini öğretme konusunda roller üstlenmeleri beklenmektedir. Başvuru değerlendirme süreçlerinde adayın bunu gerçekleştirebilme durumu önemli rol oynamaktadır.

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, iki yarıyıl ders dönemi ve adayın kendi ülkesindeki bir eğitim kurumunda tamamlayacağı iki yarıyıldan oluşan staj ve tez dönemini kapsayacak şekilde dört yarıyıldan oluşmaktadır. Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı’na kabul edilen öğrencilerin üniversite eğitim harçları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, öğrencilere aylık 2000 TL burs ve gerekli olması halinde ders dönemi için barınma desteği imkânı sunulmaktadır.

Programı başarıyla bitirerek mezun olan öğrencilerin, yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe eğitimi sunan çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya hafta sonu okulları ve benzeri çalışmalarda görev almaları hedeflenmektedir. Programımız sadece bir burslu bir yüksek lisans programıdır, mezunlarına doğrudan yurtdışında bir istihdam, görevlendirme imkânı sunmamaktadır.

Program İçeriği

YTB tarafından burslandırılan yüksek lisans programının ders içeriklerine ilgili üniversitelerin aşağıda yer alan internet sitelerinden ulaşabilir ve detaylı bilgi edinebilirsiniz:


Sakarya Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi

BAŞVURU

Kimler Başvurabilir?

 • Türk vatandaşları için; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç ülkelerinden birinde oturum hakkına sahip olmak ya da çifte vatandaş veya Mavi Kart sahibi olmak,
 • 40 yaşından gün almamış olmak,
 • Türkiye veya yurt dışındaki bir üniversiteden eğitim bilimleri ya da sosyal bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olmak,
 • Yeterli düzeyde akademik Türkçe bilgisine sahip olmak,
 • Tercihen Türkçe eğitimi konusunda tecrübe sahibi olmak.

 • Not: Başvuru şartlarını taşıyan adayların yurt dışındaki üniversitelerden almış oldukları diplomalar, yabancı dil belgesi sayılacak ve bunlardan ALES puanı istenmeyecektir. Öğrencilerden programa kaydoldukları tarihten itibaren iki (2) yıl içerisinde diploma denklik belgelerini sunmaları istenecektir. Protokol kapsamında burslu bir program olduğu için programa kabul edilen adaylardan üniversiteye kayıt aşamasında YDS ve ALES belgesi istenmemektedir.

Nasıl Başvurabilirim?

 • Online Başvur butonuna tıklayınız.
 • Sisteme üye olunuz.
 • E-Posta kutunuza gelen e-posta ile üyelik aktivasyonunuzu gerçekleştiriniz.
 • Sol menüdeki gerekli bilgileri doldurunuz.
 • Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı Başvuru linkine tıklayınız ve gerekli bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayınız.

Başvuru Ekranında Talep Edilen Bilgi ve Belgeler

 • Başvuru Formu
 • Özgeçmiş
 • Türk vatandaşları için nüfus cüzdanı/pasaport ve oturum belgesi
 • Türk vatandaşı olmayanlar için ilgili ülke pasaportu/kimlik belgesi ve Mavi Kart
 • Çifte vatandaşlar için nüfus cüzdanı ve ilgili ülke pasaportu
 • Lise Diploması
 • Lisans Diploması
 • Lisans not belgesi (transkript)
 • Yüksek lisans diploması (varsa)
 • Yabancı dil belgesi (varsa)
 • Niyet mektubu

İmkânlar

Bursiyerlere sağlanan imkânlar

 • Aylık 2000 TL Burs
 • Barınma Desteği
 • Eğitim Harcı Desteği
 • Yıl boyu sosyal, kültürel ve akademi programlarına katılım
 • Staj olanakları
BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 15 Nisan – 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.
Başkanlık başvuru tarihi değişikliği ya da başvuru süresinde uzatma yapabilir.

Değerlendirme

 • Başvuru değerlendirilmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak üzere üç aşamalı bir şekilde yapılır.
 • Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde, akademik anlamda yetkin ve programın amacına uygun nitelikteki adaylarla mülakat gerçekleştirilir.
 • Lisans mezuniyeti eğitim bilimleri alanlarından olan adaylar önceliğimizdir.
 • Mülakatlar neticesinde uygun görülen adaylar burslandırılır.
 • Başkanlık adayların üniversite tercihlerinde değişiklik yapma, gerek olması halinde bursiyerleri tek ya da iki üniversiteye yerleştirme ve burslandırma, yeterli nitelikte aday olmaması halinde hiçbir burslandırma yapmama hakkını saklı tutar.

Sonuçların İlanı

Sonuçların Eylül 2021 tarihinde ilan edilmesi öngörülmektedir.

Derslerin Başlaması

Dersler Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır.

Yükümlülükler

 • Aday, başvuru ve evrak teslimi aşamasında sunduğu bütün bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur.
 • Burslandırılması uygun görülen aday burs ödemeleri başlamadan önce bursluluk taahhütnamesi imzalar.
 • Programı bitiren öğrenciler, hazırladıkları tez, proje veya raporlarını Başkanlığa sunarlar.

İLETİŞİM

BAŞKANLIK ADRESİ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145

Telefon: +90 (312) 218 4050

Faks: +90 (312) 218 4049

Website: www.ytb.gov.tr

>