HIZLI ERİŞİM
EN

NE ARAMIŞTINIZ ?

İnsan Kaynakları

Kariyer İmkânları

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından uygulanan istihdam biçimleri aşağıdaki gibidir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı 657 sayılı Kanun çerçevesinde 3.5.2002 tarih ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’’ tarafından belirtilen Kariyer Mesleklerinden (A Grubu Kadro) biridir. Bu kadro için başvuruda bulunan adaylar Yabancı Dil Bilgisi ve ilan edilen diğer şartlara göre sınava çağrılır ve Başkanlık tarafından gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınavda başarılı olanlar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı olarak atanırlar. Böylece Uzman Yardımcıları Başkanlığın görev alanında esas çalışmalarını yürütmek üzere istihdam edilirler.

Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilebilirler.

Uzmanlığa Geçiş:  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak, her yıl olumlu sicil almak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.  Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı olarak atanır.

Sözleşmeli Uzman

Başkanlık, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, sözleşme ile yerli veya yabancı uzman istihdam edilebilmektedir. İstihdam edilecek sözleşmeli uzmanlarda yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Başkanlıkça belirlenecek bölümlerinden mezun olmak, belirlenen alanlarda tecrübe sahibi olmak ve Başkanlıkça belirlenecek yabancı diller için Yabancı Dil Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartları aranır. Yabancı Dil Sınavı veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekmektedir.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.