HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

Yurt Dışındaki Vatandaşlarımızı Hedef Alan Nefret Suçları, Ayrımcılık ve Hak İhlallerine ilişkin Raporlama Çalışmaları

29 Nisan 2021

Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar

Yurt dışında ana akım siyasetin söylemine de yansımaya başlayan aşırı sağcı popülizmin etkisiyle, ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar da hem sayı hem de şiddet itibariyle kaygı verici bir artış gözlemlenmektedir. Bizzat vatandaşlarımız da bu artıştan etkilenmekte olup vatandaşlarımızın canına kasteden, evlerine, araçlarına, işyerlerine yönelik saldırıların yanında, İslam düşmanlığının bir sonucu olarak camilerimiz de aşırı sağ terörün açık hedefi haline gelmişlerdir. Öte yandan, başta PKK terör örgütü olmak üzere farklı terör odaklarının da yine yurt dışındaki vatandaşlarımızı, Türk STK ve camileri ile dış temsilciliklerimizi hedef aldığı saldırılar da diasporamız açısından önemli bir güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Son dönemde bu saldırılara Ermeni ırkçıların saldırı ve tehditlerinin eklendiğini görülmektedir. 2020 yılında vatandaşlarımızı hedef alan Almanya’da 205 saldırı, Fransa’da 40 saldırı, Avusturya’da 37 saldırı olmak üzere, toplam 28 ülkede 389 saldırı Başkanlığımız tarafından kayıt altına alınmıştır.

Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar 2020 İndirmek için tıklayınız.
Attacks Targeting Turkish Citizens Abroad in 2020 click for download.
Les Attaques Ciblant Les Citoyens Turques À L’Étranger 2020 cliquez pour télécharger.
Angriffe auf türkische Bürger im Ausland im Jahr 2020 Bitte klicken Sie hier zum Herunterladen

 

Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi

Başkanlığımızca hazırlanan bir diğer yıllık çalışma da ilk kez bu yıl yayımlanan “Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi 2020” başlıklı çalışmadır. Çalışmada vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde hak ve özgürlüklere ilişkin 2020 yılında meydana gelmiş düzenleme ve gelişmelerin bir değerlendirmesi ve hak ve özgürlük kategorilerine göre kronolojik olarak kayıt altına alınmış haberler olumlu ya da olumsuz etkileri itibariyle aktarılmaktadır. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilgilendiren hak ve özgürlüklere dair düzenleme ve gelişmeler gerek medya üzerinden gerekse diğer açık kaynaklardan taranarak 2020 yılında kamuoyuna yansımış, örnek niteliğinde 281 kayıt elde edilmiştir. Toplam 19 Batı ülkesinden 281 kayıt adalete erişim, çalışma hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, eğitim hakkı, güvenlik hakkı, ırkçılık ve ayrımcılık, kötü muamele ve işkence yasağı, ifade ve haber alma özgürlüğü, özel hayata saygı gibi hak ve özgürlükler açısından sınıflandırılmış olup çalışmada ele alınan kayıtların 110’u olumlu, 171’i ise olumsuz sonuçları olması muhtemel düzenleme ve gelişmeler olduğu tespit edilmiştir.

Yurt Dışı Vatandaşlar Hak ve Özgürlükler Güncesi indirmek için tıklayınız.
Turkish Citizens Living Abroad the Journal of Rights and Freedoms click for download.

 

Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Ayrımcılık Algısı Araştırması indirmek için tıklayınız.


 

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.